Základní terminologie a slovní obraty s využitím článků z internetových zdrojů.
Ověřte si svoje znalosti doplněním chybějících slov do textu.


Objev principu elektromotoru a jeho praktická konstrukce z webů engineering-timelines a howstuffworks. Článek je doplněn slovníčkem použitých termínů a českým překladem.


http://www.engineering-timelines.com
http://www.howstuffworks.com