Zejména vypracované autorem (redaktorem) předmětu pro hlavní bloky učiva – texty, prezentace, tabulky, e-learning, testy,..
Příspěvek předkládá stručné informace. Najdeme zde vysvětlení hlavních pojmů, základní rozdělení a nabídku přední firmy. To by mohlo slaboproudařům stačit.


Voženílek, Lstibůrek, Základy elektrotechniky II, SNTL Praha 1985
Mraves R., Elektrické stroje a přístroje, II –Elektrické přístroje, SNTL Praha 1979
http://www.abb.cz/product/cz/9AAC100793.aspx
Tato zařízení jsou dnes běžná. Následující článek předkládá přehled jejich vlastností. Cílem je, aby čtenář získal základní představu o tom, jaké parametry mají některé z dnešních frekvenčních měničů.


http://pavel.lasakovi.com/projekty/elektrotechnika/frekvencni-menice/
http://www.abb.com/product/cz/9AAC100211.aspx
Časopis Automa č.11/2010
http://www.controltechniques.cz/
http://www.odbornecasopisy.cz/?id_document=41271
Jističe jsou samočinné elektrické přístroje. Slouží ke spínání a jištění elektrických obvodů, zařízení a vedení, před přetížením. Tento příspěvek lze použít při výuce klasických a elektronických jističů. Protože se jedná o žáky slaboproudé elektrotechniky, jsou podávány pouze základní informace. Kapitola o výkonových jističích je jen informativní.


Voženílek L., Lstibůrek F. Základy elektrotechniky II. SNTL Praha 1985
http://elektrika.cz/data/clanky/schrack-moderni-elektronicke-jistice-v-rozvodech-nn/view
http://www.eatonelektrotechnika.cz/novinky-431
http://www.abb.cz/nizkenapeti
Stále platí stará definice: „Pojistka jistí elektrický obvod tím, že tepelným učinkem nadproudu nebo zkratového proudu přeruší elektrický obvod. Pojistky jistí elektrický obvod předevšírn proti zkratovým proudum.“  Tento příspěvek také ukazuje některá nová řešení základní problematiky elektrických obvodů a zařízení.


Voženílek L., Lstibůrek F. Základy elektrotechniky II. SNTL Praha 1985
http://www.axima.cz/
http://www.etm.cz/rubriky/praxe/336-bezpecnost-elektrickych-zarizeni-1
http://www.abb.cz/product/cz/9AAC100785.aspx
http:// www.systemotronic.cz
Praktická elektronika - Amatérské radio č. 7/ 2003
Praktická elektronika - Amatérské radio č. 6/ 2010
Vlastní foto autora
Velký proud při spuštění je základní nevýhodou asynchronních motorů. Jak ho omezit? Na to odpoví tento příspěvek. Také uvidíte, jak závisí točivý moment, proud a výkon na otáčkách stroje.


http://www.fermatmachinery.com/images/galerie/1805-MK-V-130-Fanuc.jpg
http://www.ventilatory.net/image.php?nid=5242&oid=1476112&width=197&height=250
Voženílek L., Lstibůrek F.: Základy elektrotechniky II. SNTL Praha 1985
Demonstrační souprava elektrických točivých strojů firmy Barth- popis modulů a měřících úloh..
Komutační tlumivky jsou určeny k omezení amplitudy proudových rázů a přechodových jevů při připojení k síti.
Kompenzační tlumivky jsou určené pro kompenzaci kapacitního proudu, který vzniká na prvcích rozvodové soustavy (například kabely, dlouhá vedení naprázdno apod.).


http://www.emgzlin.cz/menu/tlumivky-tlumici_tlumivky.html
http://www.emgzlin.cz/menu/tlumivky-kompenzacni_tlumivky.html
http://www.eximettrafo.cz/10-NN_tl_komut
http://www.kbhenergy.cz/tlumivky_dekomp.html
Při spouštěni asynchronního motoru může být záběrový proud až 7 krát vyšší než hodnota nominálního proudu. Tím vznikají v síti velké proudové rázy při poměrně malém záběrovém momentu. Proto je přímé spouštění povoleno pouze pro motory s výkonem přibližně do 3 kW.


cs.wikipedia.org/wiki/Asynchronní_motor
http://www.rficdesign.com/img/02479.png
http://www.usinenouvelle.com/industry/img/squirrel-cage-motor-ip-eff-000091309-4.jpg
http://174.123.135.195/uploads05/29/0/2944661938.jpg
Zkoušením transformátoru se ověřuje, zda splňuje předem známá kritéria. Zkoušky se provádějí a vyhodnocují buď měřením přesné hodnoty nebo ověřením požadovaného stavu.


cs.wikipedia.org/wiki/Transformátor
http://www.odbornecasopisy.cz/?id_document=23827
www.kajinek.net/.../1255942945mereni_transformatoru_nakratko_a_naprazdno.doc
http://www.ddp.fmph.uniba.sk/~koubek/UT_html/G3/kap4/gym3_4_soubory/image039.jpg
Tyto ztráty jsou, ve srovnání s jinými stroji, poměrně malé a účinnost je velká.
Součet ztrát nakrátko a naprázdno dosahuje u moderních energetických transformátorů velkých výkonů  pouze 0,5  %, účinnost je tedy 99,5  %.


cs.wikipedia.org/wiki/Transformátor
www.kajinek.net/.../1255942945mereni_transformatoru_nakratko_a_naprazdno.doc
Tyto transformátory umožňují zvětšit rozsah střídavého ampérmetru nebo voltmetru. Mají velmi přesný převodový poměr  a zajišťují galvanické oddělení sekundárního vinutí od primárního


www.elektrika.cz › Terminolog
http://www.cmi.cz/?lang=1&wdc=126
http://www.navaris.cz/produkty/sortiment/pristroje-mereni-a-regulace/merici-transformatory
Často je potřeba dodávat větší výkon, než by mohl dodávat jediný transformátor. Pak je nutno výkon do podsítě dodávat přes více bran. Pro současné provozování více transformátorů najednou musí být splněny čtyři podmínky.


cs.wikipedia.org/wiki/Transformátor
http://suryaelectricals.com/yahoo_site_admin/assets/images/electric-power-http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/electrical-power-supply-transformer-  357721.jpgtransformer.258160216.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_YkafnW2dkpk/SX8fZPSHyI/AAAAAAAAAlw/v_8tuVf6VxY/s400/83.%2BThe%2BThree%2BPhase%2BTransformer.jpg
http://img1.tradeget.com/vandanatransformers/IH6P4J2Q1auto_transformers.jpg
Jádra toroidních transformátorů lze vyrobit ze spojitého pásu vysokojakostní oceli s oběma konci přivařenými bez vzduchových mezer.
Toroidní transformátory mají díky uzavřenému kruhovému jádru bez volného konce o 80 až 95 %  nižší rozptylové magnetické pole než konvenční transformátory.


http://www.mhkanlux.cz/oton-rt100va-1011-trafo-toroidni-ean70403-skup3012.php
http://www.elektroworld.info/modules.php?name=News&file=article&sid=122
http://www.jkeltra.cz/
http://www.ntmagnetics.cz/cz/k_1_3.html
http://diskuse.elektrika.cz//topic,6602.0.html/view
Příspěvek obsahuje základní informace.
Autotransformátory jsou  transformátory, u kterých se pro obě vinutí, primární i sekundární, používá stejná cívka.        Z mechanického hlediska jde vlastně o cívku na železném jádře s odbočkou ...


http://img.alibaba.com/photo/10812800/Variac_Auto_Transformer.jpg
http://www.meppi.com/Products/Transformers/PublishingImages/1500%20MVA%20Caption%20Photo.jpg
http://www.elect-spec.com/200-250autox35ax002b.gif
http://www.electrical-res.com/EX/10-16-15/Isolation-Transformer-and-Auto-Transformer.jpg
http://img.alibaba.com/photo/10651463/Three_phase_autotransformer.jpg
http://img1.tradeget.com/vandanatransformers/IH6P4J2Q1auto_transformers.jpg
Proti atmosférickému přepětí jsou elektrická zařízení chráněna bleskosvody v součinnosti s různými typy svodičů přepětí, jako jsou ochranná jiskřiště, bleskojistky, průrazky. Pasivní bleskosvody bývají umístěny na konstrukcích a stožárech pro přenos vysokého či velmi vysokého napětí. Při úderu blesku však jímač bleskosvodu nemusí být zrovna tím nejbližším místem u vzniku velkého potenciálního rozdílu mezi zemí a mrakem a blesk si najde cestu k přenosovému vedení. Aktivní bleskosvod dovoluje svou činností účinněji zasáhnout proti blesku a podstatně omezit, či vyloučit jakékoliv škody.


Wikipedia
Základy elektrotechniky II (L.Voženílek,F.Lstibůrek)
Aktivní ochrana proti bleskům (EMKAD CZ, s.r.o., Holešov,Ochrana elektrických zariadení - Ján Tkáč a kol., Elektrotechnický magazín 11-12/2009)
Jsou to synchronní stroje. Mechanické otáčky a kmitočet střídavého proudu si odpovídají. Mají široké využití, od malých alternátorů v osobních automobilech a na jízdních kolech až po velmi výkonné alternátory v elektrárnách.


cs.wikipedia.org/wiki/Alternátor
http://www.ddp.fmph.uniba.sk/~koubek/UT_html/G3/kap3/3-1_soubory/image017.jpg
http://www.cglonline.com/ecatalog/AC%20Generators/Windmill%20Generator/1MW-250KW-wind-mill-Inducti.jpg
http://img.alibaba.com/photo/105730351/Cummins_KTA38G4_alternator_MarelliMotori_1125Kva.jpg
http://r.b5z.net/i/u/10052167/i//alternator.jpg
http://www.mjauto.cz/images/alternator_rozpad.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/3-phase-voltage.svg/575px-3-phase-voltage.svg.png
Tyto součástky nepatří k nejznámějším prvkům elektronických obvodů. Dříve se používaly ve zdrojích k filtraci usměrněného napětí. Dnes slouží zejména k zajištění elektromagnetické slučitelnosti jako odrušovací prvky ve výpočetní a sdělovací technice.


www.tesla-blatna.cz/cs/vyrobky-tlumivky.php
http://www.silveratech.cz/
http://www.ferilex.eu/tlumivky-toroidni.html
http://www.svitime.eu/cs/shop/detail/7-tlumivky/171-ln-18-114
K výhodám těchto elektrických strojů patří možnost dosáhnout velkých otáček. Používají se například ve vrtačkách, mixérech a ve spouštěčích (startérech) automobilů. Příspěvek se věnuje konstrukci, principu, rozdělení a základním vlastnostem těchto často využívaných pohonů.


http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromotor
http://elektrika.cz/data/clanky/stejnosmerne-stroje
http://elektrika.cz/obr/08_principstejnostimotoru_01v.jpg
http://cs.autolexicon.net/articles/dynamo
http://www.technikbrno.cz/produkty/125.jpg
http://www.tes.cz/default.asp?id=default&lang=
http://www.dorlingkindersley-uk.co.uk/static/clipart/uk/dk/sci_electricity/image_sci_elec024.jpg
Vodivost kovů je dána volnými elektrony. Kapalné vodiče obsahují částice, které vznikly štěpením molekul, tzv. ionty. Jak je tomu v plynném skupenství, na to odpoví tento příspěvek.


cs.wikipedia.org/wiki/Elektrický_proud_v_plynech
http://fyzika.smoula.net/?show=mtf11
http://fyzika.jreichl.com/?page=282&sekce=browse
Tento článek obsahuje základní informace o transformátorech.
V úvodu předkládá definici tohoto elektrického stroje. Následuje rozdělení podle různých kritérií. Těžištěm příspěvku je stručné vysvětlení činnosti s využitím názorného obrázku.


cs.wikipedia.org/wiki/Transformátor
www.blatna.cz/tbp/
Je to nejrozšířenější pohon v elektrotechnice vůbec. Výhodou asynchronního motoru je vysoká spolehlivost, jednoduchá konstrukce a napájení z běžné střídavé sítě.


cs.wikipedia.org/wiki/Asynchronní_motor
http://www.emp.cz/empsl/tjam.htm
Tento příspěvek je úvodem do problematiky. Předkládá základní informace o motorech a generátorech na střídavý proud. Jedná se tedy o synchronní a asynchronní točivé elektrické stroje.


cs.wikipedia.org/wiki/Elektromotor