Přehled didaktických pomůcek vhodných k výuce daného předmětu
Elektrické spínací přístroje mohou pracovat v automatizovaném režimu.
Okamžik zapnutí a vypnutí může být závislý na čase nebo jiné fyzikální veličině. Tou může být změna osvětlení, vlhkost, kouř apod. Programovat a obsluhovat tyto systémy se učí studenti ve SPŠ v Uherském Brodě a Vy si můžete část těchto zařízení prohlédnout.


www.sps-ub.cz
Propagační materiály SPŠ Uherský Brod
Osobně získané informace
Vlastní foto autora
Jedná se o inteligentní elektroinstalaci budov (staveb). Tuto praktickou pomůcku vlastní SPŠ v Uherském Brodě. Využívá ji při výuce studentů zaměřené na moderní použití elektrických spínacích přístrojů.


Osobně získané informace
Vlastní foto autora
Vidět elektrický stroj, a to i v činnosti, je nepochybně velmi účinná forma názorného vyučování. V naší galerii se seznámíme s obsahem této užitečné pomůcky.


Demonstrační souprava elektrických točivých strojů firmy Barth - popis modulů a měřících úloh