Přehled aktuálně dostupných zdrojů pro daný předmět v různých kategoriích
Seznamte se, prosím, s učebnicí, která je skutečnou klasikou ve svém oboru. Vy, kteří tuto trilogii vlastníte, jistě potvrdíte, že zde má své místo.


Elektrické stroje a přístroje I. -Elektrické stroje, Rudolf Mravec, SNTL Praha 1982, vydání 2.
Elektrické stroje a přístroje II. -Elektrické přístroje, Rudolf Mravec, SNTL Praha 1979, vyd.1.
Elektrické stroje a přístroje III. -Navrhování elektrických strojů točivých, Rudolf Mravec, SNTL Praha 1977, vydání 1.
Seznamte se se starší, ale užitečnou učebnicí. Rozsahem a hlavně obsahem má charakter encyklopedie s řadou stále platných poznatků. Lze je dobře využít v předmětu Elektrické stroje a přístroje.


Základy elektrotechniky II., Ing. Ladislav Voženílek, Ing. František Lstibůrek. SNTL Praha 1985, vytiskla Polygrafia Praha, vydání první.
Katalog využijeme například v ELN, PRA, ENZ, ale i v ESP. I když to není učebnice, už při prolistování získáme představu o vlastnostech prvků. Tato publikace přináší také informace o nejpoužívanějších zahraničních typech, včetně zapojení pouzder, parametry součástek a přehled náhrad.


http://shop.ben.cz/cz/180044-prehled-diskretnich-polovodicovych-soucastek-tesla.aspx
Kniha pojednává o vysokonapěťových (vn) zdrojích, O způsobech generace vysokého napětí  stejnosměrného, periodického střídavého i impulzního. Nechybí popis známého Teslova transformátoru i jiných zařízení. Přesto, že má kniha v názvu "vn zdroje", zabývá se problematikou vn také z různých jiných pohledů (např. měřicí přístroje, pokusy a experimenty s vn, ochranné pomůcky - rukavice).


http://shop.ben.cz/cz/121290-vn-zdroje-zdroje-vysokeho-napeti.aspx
Cílem publikace je seznámit čtenáře se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility. V knize jsou popsány evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu, seznam norem, limitní úrovně kompatibility rušení a odolnosti, definované uspořádání měřicích pracovišť. Značný prostor je věnován teoretické analýze problematiky s dokladovanými počítačovými simulacemi a měřením.


http://shop.ben.cz/cz/121273-emc-z-hlediska-teorie-a-aplikace.aspx
Oblast DC/DC měničů je v české literatuře poměrně opomíjená. Jsou to však zařízení, která (zejména ve výkonové formě) vyrábí celá řada zahraničních, i tuzemských výrobců. V této publikaci můžeme najít potřebnou teorii i popis chování konkrétních typů DC/DC měničů z našeho trhu.


http://shop.ben.cz/cz/121085-dc-dc-menice.aspx
Tato publikace se věnuje problematice spínaných zdrojů, jejichž základem je pulzně šířková modulace nebo sériový rezonanční obvod, jehož nezbytnou součástí je tlumivka. Nová technologie vinutí transformátorů a tlumivek je planární. Ta  umožňuje konstruovat transformátory pro výkony zdrojů několik desítek kW. Zájemce uvítá příklady praktického návrhu, výběru materiálů a jejich měření.


http://shop.ben.cz/cz/121092-transformatory-a-tlumivky-pro-spinane-napajeci-zdroje.aspx
Tato encyklopedie vyšla v Německu v osmi vydáních. Základem knihy je osm navazujících témat z elektrotechniky, aplikace elektroniky, měření, řízení , regulace a výkonové elektroniky. Názornost zvyšuje velké množství barevných obrázků, schémat a tabulek. Publikace je vhodná pro žáky SŠ,  odborníky v praxi, pracovníky různých elektroprovozů, ale i pro studenty technických vysokých škol.


http://shop.ben.cz/cz/121186-prumyslova-elektronika-a-informacni-technologie.aspx
Tyto součástky se stále používají. S přechodem na moderní spínané zdroje podstatně stoupají nároky na použité materiály a konstrukci transformátorů a tlumivek. Zde uvedená příručka umožňuje efektivní návrh s využitím znalosti fyzikálních principů a vlastností současných materiálů.


http://shop.ben.cz/cz/120926-transformatory-a-civky.aspx
Příručka je určena vážným zájemcům. Múže přispět k rychlé orientaci v otázkách výběru pohonného prostředku pro danou aplikaci a k rozvoji tvůrčích postupů. Řeší také instalaci ve  zvláštních nebo nových podmínkách.


http://shop.ben.cz/cz/121134-elektricke-motory-a-pohony.aspx
Unikátní publikace "Elektrotechnická schémata a zapojení 1" obsahuje zapojení základních elektrických silnoproudých obvodů. Všechna publikovaná schémata a zapojení autor prakticky odzkoušel. Schémata jsou vhodným učebním doplňkem ke studiu především elektrických přístrojů a částečně i užití elektrické energie.


http://shop.ben.cz