Základní informace o předmětu - charakteristika, učební a tématické plány
Tématický plán předmětu Elektrické stroje a přístroje
ve 3. ročníku vychází z tzv. osnov předmětu. Obsahuje tématické celky rozepsané do kapitol a počty vyučovacích hodin v průběhu školního roku. Učitel jej může doplnit  poznámkami, které jsou důležité pro výuku


Ing. Bc. Miloslav Otýpka, SŠ COPT Kroměříž