Aktuality a zajímavosti pro jednotlivé tématické celky předmětu.
Článek řeší různé způsoby regulace otáček třífázových asynchronních motorů


[1] NEBORÁK, Ivo – SLÁDEČEK, Václav. Elektrické pohony KE pro kombinované a
distanční studium, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FEI, 2005

[2] Nízkonapěťové Motory: Trojfázové asynchronní motory nakrátko, Praha: Siemens AG,
2005, K 02 – 0605 CZ
Příspěvek seznamuje čtenáře s problematikou odrušení frekvenčních měničů a s ochrannou značkou CE.


[1]NEBORÁK, Ivo – SLÁDEČEK, Václav. Elektrické pohony KE pro kombinované a distanční studium, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FEI, 2005

[2]Nízkonapěťové Motory: Trojfázové asynchronní motory nakrátko, Praha: Siemens AG,
2005, K 02 – 0605 CZ
Článek řeší problematiku frekvenčních měničů a jejich využití k přesné regulaci otáček asynchronních motorů (jednofázových i třífázových.


NEBORÁK, Ivo – SLÁDEČEK, Václav. Elektrické pohony KE pro kombinované a distanční studium, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FEI, 2005

Nízkonapěťové Motory: Trojfázové asynchronní motory nakrátko, Praha: Siemens AG,2005, K 02 – 0605 CZ