Předmět z pohledu odborné firmy
V příspěvku je popsán jednouchý omezovač proudového rázu při zapnutí přístroje s kapacitní zátěží. V praxi tento výrobek oceníme při ochraně přístrojů napájených spínanými zdroji.


TŘÍSKA, Jiří. Rady a nápady z elektrotechnické praxe. Vyd. 1. Praha: SNTL, 1989, 272 s. ISBN 80-03-00004-1.

Praktická elektronika - Amatérské radio. Praha: Amaro, 2011-. ISSN 1804-7173.

Příspěvek seznamuje s jednoduchým regulátorem otáček motorků s využitím OZ. Daný bezztrátový regulátor využívá pulzně - šířkové modulované pravoúhlé napětí v závislosti na teplotě prostředí.


Malina, V.: Poznáváme elektroniku III., Lopp, Praha 1998
Schommers, A.: Elekronika tajemství zbavená, Hel, Ostrava 1998
Toto jednoduché zapojení slouží jako zdroj všech kmitočtů potřebných při hledání závad televiznich a rádiových přijímačích.


Malina, V.: Poznáváme elektroniku V., Kopp, České Budějovice 2000.

Amaterské rádio 4/82
Bezpečné zapojení stroboskopu pomocí IO 555. Toto zapojení lze použít při měření otáček.


Malina, V.: Poznáváme elektroniku IV., Kopp, České Budějovice 2000.
Schreiber, H.: 50 praktických zapojení se světelnými diodami, Ben, Praha 1997
Amatérské rádio B/5-94
Praktická elektronika 01/2005
Zapojení je použitelné k snadnému propojení počítače, dvd přehrávače aj. k TV přijímači i na větší vzdálenost (výstup 75Ω)


Malina, V.: Poznáváme elektroniku V., Kopp, České Budějovice 2000.
Vít a kol.: Televizní technika, Alfa, Praha 1980 
Jednoduché zapojení s tranzistorem MOSFET použitelné do již zhotovených zdrojů s LM317 bez proudového jištění. Pracuje od 0,1A.


Malina, V.: Poznáváme elektroniku V., Kopp, České Budějovice 2000.
Malý katalog pro konstruktéry, příloha AR 1993.
Magazín KTE 11/94.
Amatérské rádio B1/86.
Příspěvěk seznamuje učitele odborné praxe s jednoduchým zapojením regulovaného zdroje (3 až 36V s elektronickou pojistkou 0,1 až 2A) použitelného v elektrodílně při oživování zapojení vytvořené žáky.


Malý katalog pro konstruktéry, příloha AR 1993.
Magazín KTE 11/94, s. 413.
Malina, V.: Poznáváme elektroniku II., Kopp, České Budějovice 2000.
Amatérské rádio B1/86
Příspěvek seznamuje učitele odborné praxe se soubornou prací -Poplašné zařízení, které vhodně využívá zapojení s číslicovým IO CD4011.


Malina, V.: Digitální technika, Kopp, České Budějovice 2000
Příspěvek seznamuje učitele odborné praxe s využitím časovače 555 jako přeladitelného nízkofrekvenčního generátoru použitého ve školních laboratořích a elektrodílnách.


Malina, V.: Poznáváme elektroniku III., Kopp, České Budějovice 1998

Amatérské rádio B/5 – 94, Magnet – press, Praha
Příspěvek seznamuje učitele odborné praxe s praktickou prací – Logická sonda, kterou lze využít při práci s číslicovou technikou i při vyhledávání závad.


Malina,V: Digitální technika, Kopp. České Budějovice 2000
Příspěvek seznamuje učitele odborné praxe s jednoduchým zapojením kruhového čítače s IO7493 a s děličkou deseti (IO7490) včetně napájecího zdroje.


Malina,V.: Digitální technika, Kopp, České Budějovice 2000
Schommers, A.: Elektronika tajemství zbavená, 3. kniha: Pokusy s číslícovou  technikou. HEL, Ostrava 1999
Příspěvek seznamuje učitelé odborné praxe s odstraňováním jednoduchých závad v tranzistorových přijímačích.


Hyan T.: Tranzistorové přijímače
Novák, K.: Amatérská oprava tranzistorového přijímače
Malina, V: Poznáváme elektroniku V. - Vysokofrekvenční technika
Přispěvek seznamuje učitele odborné praxe se soubornou prací - Anténní předzesilovače. Jedná se o jednoduché zapojení vf-zesilovače vhodné i pro digitální příjem TV.


Český, M: Stavba malé společné antény, SNTL, Praha 1978
Amaterské rádio A2/85, amatérské rádio B1/87.
Příspěvek seznamuje učitele odborné praxe s cvičnou prací, ve které je zapojení tyristorového regulátoru s využítím horizontálního řízení.V příloze je vstupní test pro žáky na ověření znalostí o tyristorech.


Suchánek, V: Dioda, tranzistor a tyristor názorně, SNTL, Praha 1987
Malina, V: Poznáváme elektroniku IV., Kopp, České Budějovice 1998
Příspěvek seznamuje učitele odborné praxe s cvičnou prací - Vysílač FM a jeho měřením. Toto zařízení lze použít pro bezdrátový přenos NF signálu (např. hlídání dětí, obchodu, bezdrátový mikrofon aj.)


Malina, V: Poznáváme elektroniku V., Kopp, České Budějovice 2000
Elektroinzert 5/95
Příspěvek seznamuje učitele odborné praxe s cvičnou prací - Přímo zesilující přijímač SV, KV na nepájivém poli.


Malina, V: Poznáváme elektroniku V., Kopp, České Budějovice 2000
Příspěvek seznamuje učitele odborné praxe s cvičnou prací - Zapojení RC generátoru s T - článkem na nepájivém poli. Obsahuje jeho schéma a úkoly pro studenty při měření výstupním parametrů zapojení.


Malina, V: Poznáváme elektroniku I. Kopp, České Budějovice 1998
Schommers, A: Elektronika tajemství zbavená, Hel, Ostrava 1998
Příspěvek seznamuje učitele odborné praxe s cvičnou praxí - astabilní klopný obvod s OZ na nepájivém poli. Toto zapojení lze v praxi použít jako zkoušečku OZ.


Malina, V: Poznáváma elektroniku III., Kopp, České Budějovice 1999
Schommers, A: Elektronika tajemství zbavená, Hel, Ostrava 1998
Příspěvek seznamuje učitele odborné praxe s cvičnou praxí - zapojení výkonového zesilovače s IO LM386 na nepájivém poli. Obsahuje postup při měření výkonu, kontrolu přenosové charakteristiky...


Malina, V: Poznáváme elektroniku I., III. IV, Kopp, České Budějovice 1998
Dietmeier, U: Vzorce pro elektroniku, Ben, Praha 1999
Příspěvek seznamuje učitele odborné praxe s cvičnou prací - Předzesilovač se stejnosměrnou vazbou. Zapojení je provedeno na nepájivém poli. Obsahuje měření přenosové charakteristiky zesilovače a jiné zadané úkoly pro studenty.


Malina, V: Poznáváme elektroniku I., III., IV., Kopp, České Budějovice 1998
Dietmeier, U: Vzorce pro elektroniku, Ben, Praha 1999
Příspěvek Nastavení pracovního bodu předzesilovače seznamuje učitele odborné praxe s cvičnou prací, která je provedena na nepájivém poli. Článek je doplněn o měření a výpočty na zapojeném předzesilovači.


Malina, V: Poznáváme elektroniku I., III., IV., Kopp, České Budějovice 1998
Dietmeier, U: Vzorce pro elektroniku, Ben, Praha 1999
Příklad zadání praktické části maturitní zkoušky z oboru slabouproudé elektroniky 26-43-M/004.


Praktická elektronika 5/97
Praktická elektronika 3/99
Praktická elektronika 7/2000
Praktické zapojení zdroje, který generuje regulované vysoké napětí 0 až 30 kV, vhodné pro pokusy s vysokým napětím. (délka jiskry až 40 mm, 5 mA). Vhodný při zkoušení kvality izolačních materiálů, v efektových zařízeních (plazmová koule) atd.


AR 07/2004, Praktická elektronika
Praktické zapojení proudového chrániče použitelné v rozvodech soustavy TN - C, vhodné pro elektrodílny ve starších budovách.


AR 02/2010: Praktická elektronika
Otýpka, M: Praktická elektronika, COPT Kroměříž 1999
Jednoduché zapojení ovladače serv se hodí:

- k ovládání robotů, manipulátorů,
- k řízení solární techniky (nastavování slunečních kolektorů)
- k polohování kamer
- k řízení modelů a hraček


Novák, P.: Mobilní roboty, Nakladatelství Ben, Praha 2005
Maixner, L. et al.: Mechatronika, Computer Press, Brno 2006
Praktická elektronika 12/2002
Článek nám zjednodušeně popisuje princip činnosti méně známé součástky modelářského serva a jeho využití k pohonu a ovládání jednoduchých robotů.


Novák, P.: Mobilní roboty, Nakladatelství Ben, Praha 2005
Maixner, L. et al.: Mechatronika, Computer Press, Brno 2006
Praktická elektronika 12/2002
V příspěvku je podrobně popsán (schéma + DPS) a odzkoušen pohon krokových motorků z různých nefunkčních zařízeních (tiskárna, skener aj.) pro jejich další využití k pohonu modelů, hraček aj.


Novák, P.: Mobilní roboty, Nakladatelství Ben, Praha 2005
Chlebný, J. et al.: Automatizace a automatizační technika, Computer Press, Brno 2009
Maixner, L. et al.: Mechatronika, Computer Press, Brno 2006
Praktická elektronika 12/2002
Měnič napětí najde uplatnění nejen v domácnosti,na chatě, ale zejména v autopřívěsu, na lodi a všude kde není k dispozici rozvodná síť 230 V.

V příspěvku naleznete příklad zadané práce Měniče napětí pro studenty SE4, pracovní postup ke zhotovení, oživení a měření na měniči, odstranění případných závad aj.


Praktická elektronika 12/2001
Praktická elektronika 06/2002
Praktické zapojení obousměrného regulátoru (PWM), které umožňuje bezkontaktně měnit smysl otáčení stejnosměrných motorků a zároveň plynule regulovat jejich otáčky. Regulátor najde uplatnění například při ovládání modelové železnice nebo při regulaci otáček grilu apod. Regulace je realizována změnou šířky impulsu s pracovním kmitočtem 20 Hz.


Novák, P.: Mobilní roboty, Nakladatelství Ben, Praha 2005
Maixner, L. a kol.: Mechatronika, Computer Press, Brno 2006
Praktická elektronika 5/2005
Soudobé požadavky praxe na odbornou způsobilost absolventů středních a vysokých škol.


Návod k použití rozmítače v dílenské praxi při měření LC obvodů.


Matthes, W.: Hledání a odstraňování poruch, Ostrava 2001
Amatérské rádio 1992/7, Malý rozmítaný generátor
Použití a zapojení různých typů sond v dílenské praxi.


Matthes, W.: Hledání a odstraňování poruch, Ostrava 2001
MALINA, V.: Poznáváme elektroniku VII. Osciloskopy, Kopp České Budějovice 2002
Proč používat nepájivé pole (NP) ve školní praxi? Důvodů je celá řada. Především se jedná o velkou úsporu nákladů - součástky lze po sestavení a odzkoušení obvodu rozebrat a  opět použít. Velkou výhodou je rovněž rychlost a přehlednost zapojování.


MALINA,V.:Poznáváme elektroniku I.,II.,III.,IV.,Kopp České Budějovice

KOVÁŘ,O.:Elektronika – sbírka příkladů, BEN Praha

VLČEK J., Moderní elektronika, BEN Praha

SCHOMMERS,A.: Elektronika tajemství zbavená, HEL Ostrava