Zejména vypracované autorem (redaktorem) předmětu pro hlavní bloky učiva – texty, prezentace, tabulky, e-learning, testy,..
Závěrečný didaktický test je zaměřen učivo PRAXE celého čtvrtého ročníku podle ŠVP SŠ - COPT Kroměříž. Obsahuje celkem 40 otázek s jednou správnou odpovědí ze čtyř nabídnutých. Test je kognitivní, uzavřený a umožňuje rychlou evaluaci. Výsledek testu je vyhodnocen formou počtu správných a špatných odpovědí a procenta úspěšnosti. Pro přesnější evaluaci je vhodné nepoužívat % úspěšnosti (zaokrouhlení na desítky %), nýbrž počet správných odpovědí.


Závěrečný didaktický test je zaměřen učivo PRAXE celého třetího ročníku podle ŠVP SŠ - COPT Kroměříž. Obsahuje celkem 30 otázek s jednou správnou odpovědí ze čtyř nabídnutých. Test je kognitivní, uzavřený a umožňuje rychlou evaluaci. Výsledek testu je vyhodnocen formou počtu správných a špatných odpovědí a procenta úspěšnosti. Pro přesnější evaluaci je vhodné nepoužívat % úspěšnosti (zaokrouhlení na desítky %), nýbrž počet správných odpovědí.


Závěrečný didaktický test je zaměřen učivo PRAXE celého druhého ročníku podle ŠVP SŠ - COPT Kroměříž. Obsahuje celkem 40 otázek s jednou správnou odpovědí ze čtyř nabídnutých. Test je kognitivní, uzavřený a umožňuje rychlou evaluaci. Výsledek testu je vyhodnocen formou počtu správných a špatných odpovědí a procenta úspěšnosti. Pro přesnější evaluaci je vhodné nepoužívat % úspěšnosti (zaokrouhlení na desítky %), nýbrž počet správných odpovědí.


Blokové schéma a popis činnosti digitálního osciloskopu a jeho výhody při měření oproti analogovému osciloskopu.


Jičínský, Š.: Osciloskop a jeho použití v autoopravárenské praxi, nakladatelství Grada, Praha 2006
Matthes, W.: Hledání a odstraňování poruch, Ostrava 2001
Malina, V.: Poznáváme elektroniku VII. Osciloskopy, Kopp České Budějovice 2002
Osciloskopem lze měřit kvalitu dielektrika kondenzátoru.


ŠROTÝŘ, M.: Elektrická měření I., 255s., SNTL Praha 1982
MALINA, V.: Poznáváme elektroniku VII. Osciloskopy, Kopp České Budějovice 2002
V příspěvku je podrobně popsán postup při měření výkonu a zkreslení zhotoveného zesilovače pomocí osciloskopu včetně zapojení hornofrekvenční propustě, která je použita při měření intermodulačního zkreslení.


ŠROTÝŘ, M.: Elektrická měření I., 255s., SNTL Praha 1982
MALINA, V.: Poznáváme elektroniku VII. Osciloskopy, Kopp České Budějovice 2002
Tento článek seznamuje učitele praxe EM se správným postupem při měření a přepočítávání zobrazovaných průběhů na obrazovce osciloskopu (při měření času, periody, šíře impulsu a frekvence)


ŠROTÝŘ, M.: Elektrická měření I., 255s., SNTL Praha 1982
MALINA, V.: Poznáváme elektroniku VII. Osciloskopy, Kopp České Budějovice 2002
V příspěvku je jednoduché zapojení, které nám umožnuje sledovat na osciloskopu hysterézní křivku a změnu jejího tvaru dle použitého feritové materiálu jádra zkoušeného transformátoru a optimální výběr materiálu z hlediska hysterézních ztrát.


ŠROTÝŘ, M.: Elektrická měření I., 255s., SNTL Praha 1982
MALINA, V.: Poznáváme elektroniku VII. Osciloskopy, Kopp České Budějovice 2002
Měření derivačních a integračních členů.
Měření fázového posuvu.
Měření průběhu při regulaci tyristorem resp. triakem.


ŠROTÝŘ, M.: Elektrická měření I., 255s., SNTL Praha 1982
MALINA, V.: Poznáváme elektroniku VII. Osciloskopy, Kopp České Budějovice 2002
Tento příspěvek popisuje měření osciloskopem na stejnosměrných zdrojích a jejich optimalizaci.


ŠROTÝŘ, M.: Elektrická měření I., 255s., SNTL Praha 1982
MALINA, V.: Poznáváme elektroniku VII. Osciloskopy, Kopp České Budějovice 2002
Tento příspěvek popisuje nastavení základních prvků osciloskopu při měření střídavého napětí.


ŠROTÝŘ, M.: Elektrická měření I., 255s., SNTL Praha 1982
MALINA, V.: Poznáváme elektroniku VII. Osciloskopy, Kopp České Budějovice 2002
VACKÁŘ, J.: Amatérská měřící technika, 216s., SNTL Praha 1990
Tento příspěvek popisuje ovládácí prvnky osciloskopu (přední panel aj.) a jeho kalibraci...


ŠROTÝŘ, M.: Elektrická měření I., 255s., SNTL Praha 1982
MALINA, V.: Poznáváme elektroniku VII. Osciloskopy, Kopp České Budějovice 2002
VACKÁŘ, J.: Amatérská měřící technika, 216s., SNTL Praha 1990
Didaktický test je polytematicky zaměřen na problematiku bezolovnatého měkkého pájení a obsahuje 10 otázek s jednou správnou odpovědí. Test je uzavřený s nabídkou homogenních odpovědí jak obsahem, tak i formou. Výsledky testu jsou objektivně skórovatelné.


Abel, M., Cimburek, V. Bezolovnaté pájení v teorii a praxi. ABE.TEC s.r.o., Pardubice 2005. ISBN 80-903597-0-1
Bartovská, L., Šišková, M. Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 5. vydání, Praha 2005. ISBN 80-7080-579-X
Szendiuch, I. Mikroelektronické montážní technologie. VUTIUM,  VUT  Brno 1997.              ISBN 80-214-0901-0
Extrakt z publikace ABECEDA ručního pájení popisuje teorii akceptovatelného ručního měkkého pájení. Součástí výukového materiálu je obrazový modulový soubor pájení vodičů a klasických vývodových součástek.


Otýpka,M: ABECEDA ručního pájení, SŠ - COPT Kroměříž 2009
Kniha ABECEDA ručního pájení je zpracována na základě dlouholetých praktických zkušeností z pájení ve výrobních firmách v České republice, Německu a Itálii. Publikace se zabývá teorií a praxí ručního měkkého pájení včetně technologie non Pb a obsahuje 60 stran textu, barevných fotografií, obrázků, grafů a tabulek. V krátké prezentaci si prohlédněte extrakt publikace, jež je v úplném vydání k dispozici na SŠ - COPT Kroměříž.


Otýpka,M: ABECEDA ručního pájení, SŠ - COPT Kroměříž, 2008
Časovač 555 je jedním z nejoblíbenějších integrovaných obvodů v elektronické praxi. Můžeme jej využít i v zapojeních základních klopných obvodů a funkci ověřit na nepájivém poli.


Malina, V: Poznáváme elektroniku III, České Budějovice 1998

Konstrukční elektronika - řada B 5/1994
S pomocí nepájivého pole můžeme ve výuce PRA připravit měřící úlohy pro ověření vlastností základních zapojení operačního zesilovače.


Malina, V.: Poznáváme elektroniku III, České Budějovice 1998
Frisch, H.: Základy elektroniky a elektronických obvodů, Praha 1987
Zdroje - stabilizované, regulované, souměrné...


Malina, V.: Poznáváme elektroniku II, České Budějovice 1998

Konstrukční elektronika, 5/1997