Základní informace o předmětu - charakteristika, učební a tématické plány
Tématický plán vypracovaný dle ŠVP, spojující učivo bývalých předmětů odborné praxe SE1, SE2.


Ukázka tématického plánu