Základní terminologie a slovní obraty s využitím článků z internetových zdrojů.
Ověřte si svoje znalosti doplněním chybějících slov do textu.


Článek se zabývá programovými prostředky počítače a jejich dělením. Doplněno slovníčkem odborné terminologie a českým překladem článku.


http://www.wikipedia.org
Článek se zabývá funkcí počítače a popisem jeho základních částí. Doplněno slovníčkem odborné terminologie a českým překladem článku.


http://www.wikipedia.org