Zejména vypracované autorem (redaktorem) předmětu pro hlavní bloky učiva – texty, prezentace, tabulky, e-learning, testy,..
Studijní materiál popisuje základní způsoby zabezpečení počítače a počítačových sítí, zabývá se prvky a typy ochrany dat a informací včetně aktivních způsobů ochrany proti napadení počítače.


Studijní materiál popisuje základní východiska počítačových sítí, principy jejich fungování a typy počítačových sítí včetně jejich základních částí a principiálního využití v praxi.


Studijní materiál popisuje počítačovou grafiku jako celek, její principy, dělení, základní grafické formáty a vlastnosti. Současně se věnuje zvuku, zvukovým zařízením a formátům, které se používají při práci s počítačem.


Sada Software je zaměřena na programové vybavení počítačů.


Sada Internet je zaměřena na principy a využití Internetu v rámci předmětu ICT.


Sada Úvod do programování v Delphi 2 je zaměřena na učivo 3. ročníku předmětu ICT.


Sada Hardware je zaměřena na učivo 1. ročníku předmětu ICT.


Sada Úvod do programování v Delphi 1 je zaměřena na učivo 3. ročníku předmětu ICT.


Jednoduchý test pro začátečníky z oblasti počítačových sítí.


Doležal
Test ze základních pojmů z oblasti operačních systémů.


Doležal
Všeobecný test ze znalostí hardware osobních počítačů.


Doležal
Tento software slouží k praktickému návrhu základních algoritmických struktur, včetně jejich praktické simulace. Článek popisuje jeho základní funkční vlastnosti.


Doležal
Jednou z nejdůležitějších věcí (ne-li přímo tou nejdůležitější) jsou v dnešní době informace. Pod tímto slovem je možné si představit mnoho údajů důležitých pro uživatele, jako jsou například údaje o zákaznících, dodavatelích, cenových nabídkách, historii jednotlivých záznamů, ale také například technické výkresy, emailová komunikace apod. Všechna tato data jsou tedy ukládána na různá úložiště, se kterými poté jejich uživatelé pracují. Tato prezentace obsahuje popis nejznámějších a nejpoužívanějších datových úložišť včetně jejich stručných charakteristik.


http://www.storyflex.cz/128-datova-uloziste.html
http://manual.stafin.cz/Home/Datov-loit-na-Internetu
http://computerworld.cz/testy/test-pet-on-line-sluzeb-pro-bezplatne-ukladani-souboru-2-8113
Digitální fotoaparát dnes téměř vytlačil klasické kinofilmové přístroje. Pořídit digitální fotografii je snadné a její další zpracování počítačovou technikou přináší možnosti, o kterých se dříve fotografům ani nesnilo.


Hlavenka: Mistrovství ve vyhledávání na Internetu, Computer Press, 2002
Tom Ang: Průvodce digitálního fotografa, Knižní klub, 2004
Pavel Roubal: Počítačová grafika pro úplné začátečníky, Computer press, 2003
Neff, Březina, Podhájský: Fotografování s digitálním fotoaparátem, IDF, 2004
Neff, Březina, Podhájský: Zpracování digitální fotografie, IDF, 2004
Simon Joinson: Krajiny a scenérie, Slovart, 2004
Dokumentace programu Zoner PhotoStudio
www.google.com
www.digineff.cz
www.fotobanka.cz
www.grafika.cz
web základy grafiky (Roubal)
S grafikou se v současnosti setkáváme téměř neustále - od tištěných reklamních materiálů v poštovní schránce až vysoce sofistikované animace filmového průmyslu. Znalost základů grafiky potřebuje téměř každý, kdo se chystá vytvořit nějaký dokument v elektronické formě.


Pavel Roubal: Počítačová grafika pro úplné začátečníky, Computer Press 2002
Tom Ang: Průvodce digitálního fotografa,Knižní klub, 2004
Uživatelská příručka Zoner Callisto 4
http://www.jsi.cz/grafika
http://www.grafika.cz
http://www.fotobanka.cz.cz
Článek se zabývá rozdělením, základními vlastnostmi a stručným popisem jednotlivých typů operačních systémů.


Klimeš, Cyril, Operační systémy, Ostrava.
http://www.os.kvalitne.cz
Videonávody se zabývají názorným a zajímavým popisem jednotlivých komponent počítače počínaje vstupními zařízeními, technickým vybavením a v neposlední řadě také výstupním vybavením.


www.youtube.com
Popis a rozdělení těchto základních vstupních zařízení.


www.fi.muni.cz
Článek se zabývá popisem vlastností, rozdělením a principy jednotlivých typů tiskáren.


www.spsemoh.cz
www.fi.muni.cz
www.xp.xf.cz
http://www.pekro.cz
Popis technologie LCD, základní s CRT obrazovkami


www.hw.cz
Popis standardu USB 3.0, mechanická specifikace a srovnání s USB 2.0


http://www.chip.cz
http://pctuning.tyden.c
www.hw.cz
http://www.activemp.com
Popis základních vlastností a rozdělení grafických karet.


http://www.root.cz
Popis a základní rozdělelní těchto důležitých počítačových komponent s cílem obsáhnout základní pojmy a vymezení problematiky pevných disků, disket a dalších přenosných médií včetně jejich mechanik.


Počítačové systémy, periferie,operační systémy - Klimeš,Cyril. Ostravská univerzita v Ostravě
Popis, rozdělení a základní principy těchto dvou základních vstupních zařízení počítače.


http://www.tuningpc.cz/
Základní rozdělení a popis počítačových pamětí.


http://ivt.wz.cz/heran/Pameti.htm
Obsahuje popis částí základní desky počítače a procesoru, včetně jeho vlastností a základních rozdělení.


Počítačové systémy, periferie,operační systémy - Klimeš,Cyril. Ostravská univerzita v Ostravě
Materiály obsahují základní rozdělení techto počítačových komponent včetně popisu jejich činnosti.


http://pctuning.tyden.c
Principiální popis základních bloků počítače.


www.fi.muni.cz/usr/pelikan/ARCHIT/TEXTY/VNEUM.HTML
Základní pojmy používané v oblasti ICT.


Doležal
Popis základních vlastnosti běžného počítačového pracoviště.