Aktuality a zajímavosti pro jednotlivé tématické celky předmětu.
Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 4 odst. 7, § 5 odst. 3, § 7 odst. 2 a 4 a § 79 odst. 1 a 5


Vyhláška je uvedena v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených
vyhláškou č. 496/2001 Sb., vyhláškou č. 368/2002 Sb., vyhláškou č. 98/2003 Sb.,
vyhláškou č. 401/2003 Sb., sdělením č. 125/2004 Sb., vyhláškou č. 291/2004 Sb.,
vyhláškou č. 244/2005 Sb. a vyhláškou č 334/2006 Sb.
Automobil poskytuje člověku dříve neznámou individuální nezávislost a svobodu pohybu. Za tyto hodnoty ovšem platí lidstvo neúprosnou daň. Odborníci odhadují, ž za sto let automobilismu bylo postiženo ztrátou života či zdraví na 25 miliónů lidí.


zákon č.361/2000
http://www.obrazky.cz/?q=autonehody