Zejména vypracované autorem (redaktorem) předmětu pro hlavní bloky učiva – texty, prezentace, tabulky, e-learning, testy,..
Na hrotové brusce lze brousit vnější rotační povrchy (válcové, kuželové a tvarové),
rovinné čelní plochy a díry. Všechny tyto práce lze konat různými způsoby, na jejichž
správné volbě a správném použití závisí výkonnost a hospodárnost práce.


TECHNOLOGIE PRO BRUSIČE, Jiří Outrata, nakladatelství: SNTL, 2585
Protože
upnutí musí být tuhé a přitom se obrobek nesmí deformovat, musí se při volbě upínadla brát
zřetel na geometrický tvar obrobku a jeho rozměry.Podle původu síly potřebné k upínání rozeznáváme u hrotových brusek upínání ruční a
mechanické (magnetické, pneumatické, hydraulické a elektromechanické).


TECHNOLOGIE PRO BRUSIČE, Jiří Outrata, nakladatelství: SNTL, 2585
Jsou určeny k přesnému broušení vnějších válcových ploch i kuželových podélným nebo zapichovacím způsobem. Umožňují i broušení čelní a broušení vnitřních válcových a kuželových ploch.


STROJNÍ OBRÁBĚNÍ I., D. Driensky – P. Fúrik, T. Lehmannová – J. Tomaides, nakladatelství: SNTL, 2580
Prostřednictvím článku se můžete seznámit s přípravky k broušení tvarů a postupem při tvarování brusných kotoučů kolébkou.


TECHNOLOGIE PRO BRUSIČE  2, Jiří Outrata, SNTL 518/2
Různé způsoby obrábění vedly k vývoji mnoha druhů brusek. Obsahem článku je jejich rozlišení, značení rovinných brusek a brusek pro broušení válcových ploch.


STROJNÍ OBRÁBĚNÍ I. , D. Driensky – P. Fúrik, T. Lehmannová – J. Tomaides, SNTL 2580
Sinusové pravítko je pomůcka, s jejíž pomocí lze používat základních měrek k přesnému nastavování a měření úhlů.


TECHNOLOGIE PRO BRUSIČE  1, Jiří Outrata, SNTL 2585
Koncové měrky jsou základními měrkami pro kontrolu měřidel, nastavování měřících přístrojů a pro přesná měření. Jejich rozměry jsou určeny vzdáleností koncových ploch. Tato jednoduchá a neobyčejně přesná měřidla, byla vynalezena koncem minulého století Švédem C. E. Johanssonem.


TECHNOLOGIE PRO BRUSIČE  1, Jiří Outrata, SNTL 2585
TECHNOLOGIE PRO BRUSIČE  2, Jiří Outrata, SNTL 518/2
Účelem měření v dílenské praxi je zjišťování a ověřování hodnot, jež byly
z technických důvodů u měřených předmětů předepsány. Zjišťuje se, zda rozměry vyráběných
součástí souhlasí s rozměry uvedenými na výkresech, popř. s jakou přesností byly dodrženy.Při broušení, které je obvykle závěrečnou operací na výrobcích nejrůznějších stupňů
náročnosti, je zapotřebí velmi četných měřidel a měřicích přístrojů.


STROJNÍ OBRÁBĚNÍ I. , D. Driensky – P. Fúrik, T. Lehmannová – J. Tomaides, SNTL 2580
TECHNOLOGIE PRO BRUSIČE  1, Jiří Outrata, SNTL 2585
Úkosy se brousí v překlápěcím svěráku, větší obrobky s úkosy se upínají na sklopných magnetických hranolech. Při zvlášť přesném broušení šikmých ploch se na ustavování obrobku nejlépe hodí sinusová pravítka.


TECHNOLOGIE PRO BRUSIČE  1, Jiří Outrata, SNTL 2585
Při broušení osazení použije brusič plochý kotouč s jednostranným vybráním. Obě plochy jsou od sebe odděleny zápichem, který dovoluje broušení každé plochy zvlášť.
U drážky se postupně brousí nejprve svislé plochy a nakonec dno drážky.


TECHNOLOGIE PRO BRUSIČE  1, Jiří Outrata, SNTL 2585
Rovinné plochy se brousí jednak čelem, jednak obvodem brusného kotouče, za účelem dosažení nejlepší drsnosti a rozměrové přesnosti povrchu.


Strojní obrábění 1., D. Driensky - P. Fúrik, T. Lehmanová - J. Tomaides.
TECHNOLOGIE PRO BRUSIČE  1, Jiří Outrata, SNTL 2585
Brousící kotouč nesmí po upnutí na vřeteno házet, je nutno ho bezvadně vyvážit. Kotouč se vyvažuje staticky nebo dynamicky.


Strojní obrábění 1., D. Driensky - P. Fúrik, T. Lehmanová - J. Tomaides.
TECHNOLOGIE PRO BRUSIČE  1, Jiří Outrata, SNTL 2585
Způsob upnutí závisí na druhu, tvaru a velikosti brusných kotoučů. Upínání kotoučů se řídí především bezpečnostními předpisy, podle nichž se brusné kotouče mohou montovat jen na stroje opatřené ocelovými ochrannými kryty.


TECHNOLOGIE PRO BRUSIČE  1, Jiří Outrata, SNTL 2585
Orovnáním se zanesené a otupené kotouče zdrsňují (ostří), poopravuje se jejich tvar. Orovnává se ručně nebo strojně nástroji, které se nazývají orovnávače.
  Orovnání lze definovat jako jemné obrobení povrchu brousicího kotouče, při kterém jsou brusná zrna vylamována, třísněna a přeřezávána.


TECHNOLOGIE PRO BRUSIČE 1, Jiří Outrata, SNTL 2585
TECHNOLOGIE PRO BRUSIČE 2, Jiří Outrata, SNTL 518/2
   
Tato část pojednává o složení a stavbě brusných nástrojů a jejich správné volbě při broušení různých druhů materiálů.


STROJNÍ OBRÁBĚNÍ I.; D. Driensky – P. Fúrik, T. Lehmannová – J. Tomaides; nakladatelství: SNTL, 2580
TECHNOLOGIE PRO BRUSIČE; Jiří Outrata; nakladatelství: SNTL, 2585
Obsahem článku je podstata broušení, popis nejpřesnějšího strojního třískového obrábění a způsoby upínání obrobků na bruskách na plocho.


STROJNÍ OBRÁBĚNÍ I.
D. Driensky – P. Fúrik
T. Lehmannová – J. Tomaides
nakladatelství: SNTL
      2580

TECHNOLOGIE PRO BRUSIČE
Jiří Outrata
nakladatelství: SNTL
      2585

NÁŘADÍ STROJE A PRÁCE S NIMI
Walter Bartsch
nakladatelství: SNTL
Článek seznamuje se správnými zásadami OBP při práci na brousících strojích.


STROJNÍ OBRÁBĚNÍ I.
D. Driensky – P. Fúrik
T. Lehmannová – J. Tomaides
nakladatelství: SNTL
      2580
Osnova obsahuje seznámení s jednotlivými tématy broušení.


Miroslav Petřík
Galerie obsahuje všobecné zásady bezpečnosti práce, pravidla požární ochrany, základy první pomoci, články a videa s tématem související.


V článku je uveden popis třmenového mikrometru.


Strojní obrábění I; D. Driensky – P. Fúrik, T. Lehmanová – J. Tomaides,  SNTL  2580
http://web.tuke.sk/smetrologia/lm1.html#mikrom
http://www.merici-pristroje.cz/fileadmin/user_upload/MAHR/03_Micromar.pdf
Stručný návod.
1.Klikni do prostoru modrého válečku, čímž stanovíš délku měřeného dílce. Část válečku určená kliknutím se přesune mezi pevný dotyk a pohyblivý dotek vřetena mikrometru.
2.Na klávesnici přidrž klávesu šipka nahoru, vřeteno mikrometru se roztočí a sevře měřený váleček.
3.V detailu stupnice na pouzdře a bubínku přečti naměřenou hodnotu a zapiš ji do okénka s blikajícím kurzorem.
4.Klikni na tlačítko „YES“ a zjistíš, jak jsi odečetl naměřenou hodnotu.


http://web.tuke.sk/smetrologia/lm1.html#mikrom
WWW.AmazingEdu.com