Přehled didaktických pomůcek vhodných k výuce daného předmětu
Zabývá se základními výpočty rozebiratelných spojů.