Soustružení
Drážky různých průměrů a tvarů soustružíme na vnějších a vnitřních plochách obrobků
zapichováním.


Soustružení vnitřních válcových ploch je obtížnější než soustružení válcových ploch vnějších, protože nemůžeme zrakem kontrolovat průběh a výsledek práce nože v otvoru obrobku.


Kromě běžného soustružení válcových ploch můžeme na soustrruhu provádět také vrtání otvorů, které je přesnější než na vrtačce.


Při soustružení vnějších válcových ploch je upínání materiálu ve sklíčidle nebo i mezi hroty volbou, která ovlivňuje tvar, velikost a kvalitu obrobku. Na správném upnutí obrobku velmi záleží. Hlavně při soustružení krátkých nebo delších obrobků, které se musejí podepírat otočným hrotem upnutým v pinole koníku.


Janyš - Raftl; Technologie pro 1.ročník.
Langer; Základní práce na konvenčních soustruzích.
Opakování znalostí z 1. ročníku je základem vědomostí, dovedností a návyků pro zvládnutí témat 2. ročníku.


Tématický plán dle ŠVP MECHANIK SEŘIZOVAČ, SŠ-COPT KROMĚŘÍŽ
http://czeso.cz/data2/proma/SPC-900PA.pdf
Tématické plány oboru jsou vytvořeny podle školního vzdělávacího programu (ŠVP). Cílem je vybavit žáky především souborem manuálních zručností a dovedností. Jednotlivé hodinové dotace jsou určeny školním vzdělávacím programem.


ŠVP MECHANIK SEŘIZOVAČ
Povinnosti obsluhy před zahájením práce na stroji, povinnosti obsluhy za provozu stroje, ustrojení obsluhujícího pracovníka,
Povinnosti obsluhy po skončení směny, OBP - brusky.


ČSN 20 0700; Vydavatelství úřadu pro normalizaci a měření, Praha
Obrábění kovů na obráběcích strojích vzniklo jako jedna ze základních strojírenských výrobních technologií v počátcích průmyslové revoluce.


Dr. Otto Smrček (O vývoji obrábění v dějinách lidstva)