Ruční zpracování kovů
Rovnáním a ohýbáním lze měnit tvar polotovaru působením vnějších sil bez vzniku třísek.
Tyto pochody patří do technologie tváření.  Konají se jak zastudena tak i zatepla.


http://www.kstroje.cz/
bow@bow.cz
Technologie ručního zpracování kovů – J Outrata
http://www.unitplus.cz/
http://www.formetal.cz
http://www.crippa.cz
http://www.frystroj.cz
epoptavka.cz
Moderní strojírenství pro školu i praxi – Josef Dillinger a kolektiv
Ruční závitořezné nástroje se dělí na nástroje určené ke zhotovení vnitřních nebo vnějších závitů. Jsou to ZÁVITNÍKY a ZÁVITOVÉ KRUHOVÉ ČELISTI.


http://www.tools-bu.cz/
Stříhání je beztřískové dělení materiálu dvěma noži, které se proti sobě pohybují jako klíny.


Technologie ručního zpracování kovů, Jiří Outrata, SNTL, 2527
http://shop.estrechy.cz/
www.nako.cz
www.svarecky-obchod.cz
www.master-shop.cz
www.vyrobnistroje.cz
www.rr-naradi.cz
www.industrynet.cz
www.rothenberger.cz
Řezání je dělení materiálu úběrem malých třísek mnohozubým nástrojem.


Technologie ručního zpracování kovů, Jiří Outrata, SNTL, 2527
www.narex-makita.cz
www.mall.cz/pily-ocasky
Pilování je jedním z nejstarších způsobů ručního obrábění. Své uplatnění má zejména při dokončovacích pracích, při ručních úpravách obráběné součásti.
Při pilování dochází k oddělování třísek vícebřitým nástrojem – pilníkem, jehož tvar a velikost se volí podle charakteru obráběné plochy, druhu materiálu obrobku, tloušťky ubírané vrstvy a podle požadované jakosti povrchu.


Ing. Pavel Fúrik: Strojní obrábění I. Alfa. Bratislava 1985.
Jiří Outrata: Technologie ručního zpracování kovů. SNTL. Praha 1967.
Vrtání je ruční, nebo strojní třískové obrábění děr. Součástí vrtání je vyhrubování a vystružování otvorů, úprava otvorů pro hlavy šroubů, tzv. zahlubování. Úkolem praktického vrtání v odborném výcviku je prohlubovat znalosti z technologie, získat odborné návyky a dovednosti, manuální zručnost při dodržování BOZP.


Základy strojnictví, Ulrich Fischer a kolektiv, Europa-Sobotáles., Strojírenská technologie 3, Dr. Dobroslav Němec a kolektiv, strojní obrábění,SNTL 5429., Strojní obrábění I, D. Driensky - P. Fúrik, T. Lehmanová - J. Tomaides, SNTL 2580., Technologie zpracování kovů - základní poznatky, Frischherz, Skop, Knourek, SNTL, Technologie ručního zpracování kovů pro 1. ročník SOU, J. Švagr - J. Vojtík, SNTL 2214.
Orýsování je přesná a odpovědná práce, při které je třeba mít znalosti z geometrie a matematiky. V galerii se můžete seznámit se základními pomůckami a postupy při plošném a prostorovém orýsování.


Prostřednictvím prezentace se můžete seznámit se základními druhy měřidel.


http://obchod.kinex.cz/
http://www.microtes.cz/
http://www.mikra-ub.cz/obr.php?obr=produkty_obrazek1316.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GaugeGapPlainGoNoGo.jpg
http://web.tuke.sk/smetrologia/lm1.html#mikrom
http://www.merici-pristroje.cz/fileadmin/user_upload/MAHR/03_Micromar.pdf
http://www.mitutoyo-czech.cz/


Materiál se odsekává, vysekává a přesekává sekáčem , na který se tluče buď zámečnickým kladivem, nebo mechanickým kladivem. Je to práce pomalá, namáhavá a vyžaduje zručnost.


Jiří Knourek: Ruční zpracování kovů
K.  Jech, Ant. Fršlínek, Ing.S.  Krajina a B.  Krajčoch: Technologie I,  ruční zpracování kovů
F.Bendix: Učíme se pracovat s kovem
B. Dobrovolný: Nástrojářství

Článek obsahuje význam a základní podmínky při měření, chyby při měření, zacházení s měřidly, základní druhy měřidel.


http://www.mbcalibr.cz
http://obchod.kinexcz.sk
http://home.howstuffworks.com/
http://www.testa-jesenice.cz
http://katalog.mav.cz
http://somex.cz
http://www.okm-jena.de
http://www.whp.cz
http://www.vltava2009.cz/klz/
http://www.makronet.cz
http://www.kalibrgroup.cz
http://www.verko.cz