Základní informace o předmětu - charakteristika, učební a tématické plány
Učivo předmětu vede žáky k získávání praktických dovedností ručního i strojního zpracování kovů, obrábění na klasických i číslicově řízených strojích, základy programování NC, automatizace, tekutinových mechanizmů a PLC.


http://www.coptkm.cz/soubory/svp/svp_vvp4l.pdf
V této galerii najdete rozpis učiva odborného výcviku 1. - 4. ročníku studijního oboru Mechanik seřizovač, který je realizován dle ŠVP v SŠ-COPT Kroměříž od 1. 9. 2010.


http://www.coptkm.cz/soubory/svp/svp_vvp4l.pdf