U systémů s automatickou výměnou obrobků je obrobek zpravidla upínán na paletu mimo pracovní prostor během práce stroje, samotná výměna palet je pak realizována automaticky bez zásahu lidského činitele. U automatické výměny nástrojů jsou nástroje většinou do vřetena nebo na nosič nástrojů upínány na jednotné upínací plochy v jednotném držáku nástrojů. Při automatické výměně obrobků se používá podobného mezičlánku s jednotnými upínacími plochami mezi strojem a obrobkem


http://technik.ihned.cz/c1-11353200-automaticka-vymena-nastroju-a-obrobku
Systémy automatické výměny nástrojů (AVN) a systémy automatické výměny obrobků (AVO) přinesly do obráběcích strojů možnost automaticky řídit komplexní obrábění, při kterém byl z dlouhého pracovního cyklu vyloučen zásah lidské obsluhy za účelem zkracování vedlejších časů a tím zvýšení produktivity práce.


http://technik.ihned.cz/c1-11353200-automaticka-vymena-nastroju-a-obrobku
Automatizace je oborem, který poskytuje rozsáhlé možnosti aplikací a modifikací pro splnění nejrůznějších technických zadání. Článek poskytuje stručný náhled na tuto problematiku z pohledu významného světového výrobce číslicově řízených obráběcích strojů a tuzemského dodavatele těchto strojů.


http://www.mmspektrum.com/clanek/rozvoj-automatizace-v-oblasti-obrabecich-stroju.html
Prezentace hrubování nástrojové oceli pro výrobu forem v chropyňských strojírnách - frézování na stroji Trimill VU 3018. Simulace frézování v softwaru Edgecam 2010 R2 nebo Catia V5R19, zhodnocení technologického procesu


Interní materiály fy Chropyňská strojírna
Stručný popis stroje NT, možnost využití v praxi a srovnání s dosavadní výrobou, stavební komponenty použité pro sestavení soustružnického centra, základní přehled integrovaných prvků, použití párových pohonů pro pohyb v hlavních osách, postup při vrtání hlubokých otvorů


Firemní zdroje