Interaktivní testy umožňující procvičit znalosti
Metalografie - příprava vzorku pro pozorování mikroskopem


Metalografie - příprava vzorku pro pozorování mikroskopem
Test č. 32 Dokončovací metody obrábění, nekonvenční metody obrábění


Vlastní
Test č.31  Vliv teploty při obrábění, řezné síly při soustružení, trvanlivost břitu, stanovení optimální trvanlivosti a výrobních nákladů, speciální druhy obrábění


Vlastní
Test č.  30 Optimalizace obrábění, fyzikální podstata procesu obrábění


Vlastní
Test č. 29 Zařízení na odstranění třísek, indexovací zařízení, přesnost práce na CNC strojích,OC,IVU,PVS,adaptivní systémy


Vlastní
Test č.27 Pohony NC strojů, odměřovací zařízení


Vlastní
Test č.26 Číslicově řízené stroje, technické vybavení NC a CNC strojů


Vlastní
Test č.25 Frézování závitů, vrtání děr v přesných roztečích, nástrojové řezné materiály


Vlastní
Test č.24 Frézování při slož. upnutí obrobku, výkon frézky, frézování drážek ve šroubovici


Vlastní
Test č.23 Frézování ozubených kol, frézování drážek na kuželu


Vlastní
Test č.22 Soustružení při složitém upnutí obrobků, pokrokové metody soustružení


Vlastní
Test č.21 Dokončovací práce na soustruhu, soustružení tvarových ploch


Vlastní
Test č.20  Řezání vnějších a vnitřních závitů závitovými noži


Vlastní
Test č.19  Soustružení vnitřních a vnějších kuželových ploch


Vlastní
Test č. 18 Frézování tvar. ploch, řezání materiálu na frézkách, frézování pomocí UDP


Vlastní
test č.17  Frézování spojených ploch, frézování drážek


Vlastní
Test č.16  Teorie frézování


Vlastní
Test č.15  Řezání závitů na soustruhu


Vlastní
Test č. 14  Soustružení vnitřních válcových ploch s osazením, zapichování,upichování, vypichování.


Vlastní
Test č. 13 Soustružení čelních a válcových ploch, vrtání děr na soustruhu


Vlastní
Test č.12 Teorie soustružení 2


Vlastní
Test č. 11 Teorie soustružení 1


Vlastní
Test č. 10  Základy frézování


Vlastní
Test č. 9  Základy soustružení


Vlastní
Test č. 8  Řezání závitů


Vlastní
Test č. 7  Vrtání 2.

Zahlubování, vyhrubování, vystružování


Vlastní
Test č. 6  Vrtání 1.

  Nástroje používané na vrtačkách, upínání nástrojů a obrobků, druhy vrtaček, řezné podmínky při vrtání


Vlastní
Test č.5 - základy teorie třískového obrábění


Technologie ručního zpracování kovů J. Švagr- J. Vojtík SNTL 2214 04-226-85 05/11
Test č.4 - lícování a kontrola přesnosti


Technologie ručního zpracování kovů  J. Švagr - J. Vojtík  SNTL 2214  04-226-85  05/11
Test č.3 Stříhání, probíjení, sekání, rovnání a ohýbání materiálu


Technologie ručního zpracování kovů  J. Švagr- J. Vojtík  SNTL 2214  04-226-85  05/11
Test č.2 - řezání, technologický postup, nástroje, pilování


Technologie ručního zpracování kovů  J. Švagr - J. Vojtík  SNTL 2214  04-226-85  05/11
Test č.1 - měření, druhy měřidel, přesnost měřidel, orýsování


Technologie ručního zpracování kovů  J. Švagr- J. Vojtík  SNTL 2214  04-226-85  05/11