Přehled odborných akcí se zaměřením na daný předmět včetně hodnocení a osobních zkušeností
Studijní materiály


Vlastní
Studijní materiály


Vlastní
Maturitní okruhy


SŠ COPT Kroměříž
Maturitní témata


SŠ-Copt Kroměříž
Opakování učiva 1.ročníku technologie


Vlastní
Dne 19. října 2011 se třída MS 4 spolu se třídou Et 1 zúčastnila VVZ na Dlouhé stráně. Měli jsme možnost seznámit se s provozem, s principem činnosti přečerpávací elektrárny, viděli jsme strojovnu, dolní i horní nádrž. Exkurze trvala přibližně dvě hodiny. Získané poznatky budou uplatněny v odborných předmětech, především pak v hodinách elektrotechniky. Kromě důležitých poznatků jsme měli možnost shlédnout krásnou krajinu s výhledem na široké okolí, jemuž dominovala hora Praděd.


http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99e%C4%8Derp%C3%A1vac%C3%AD_vodn%C3%AD_elektr%C3%A1rna_Dlouh%C3%A9_str%C3%A1n%C4%9B
http://www.dlouhe-strane.cz/
Tradice veletrhů v Brně je neoddělitelná od rozvoje města do průmyslového, vědeckého a logistického centra ve střední Evropě.
První obdoby výročních trhů a obchodních výstav se konaly v Brně již od roku 1243. V důsledku vzestupu textilního průmyslu ve městě se první obchodní veletrhy konaly již v 18. století


http://www.bvv.cz/veletrhy-brno/spolecnost/historie/