Přehled didaktických pomůcek vhodných k výuce daného předmětu
V krátké videoukázce je možné zhlédnout vtání otvorů na CNC frézkách


Žáci si mohou ověřit své znalosti v oblasti teorie obrábění a řezných podmínek pomocí jednoduché interaktivní simulace.


Vlastní