Přehled aktuálně dostupných zdrojů pro daný předmět v různých kategoriích
V tomto souboru najdete tématické okruhy pro odborné předměty speciální pro maturitní rok 2014


Školní
V tomto souboru najdete tématické okruhy pro odborné předměty základní pro maturitní rok 2014


Školní
V tomto souboru najdete tématické okruhy pro odborné předměty speciální pro maturitní rok 2013


Školní
V tomto souboru najdete tématické okruhy pro odborné předměty základní pro maturitní rok 2013


Školní
Tato bakalářská práce se zabývá teorií třískového obrábění. Úvodní část vymezuje základní pojmy obrábění. Další části pak popisují geometrii nástrojů, jejich materiál, teorii vzniku třísky, působící řezný odpor a síly působící při obrábění a vznikající teplo. Další část popisuje řezné podmínky, produktivitu a hospodárnost třískového obrábění.
Závěr práce tvoří technologické postupy při třískovém obrábění. Vše je sestaveno do textu zpracovaného ve formě učebního materiálu použitelného ve výuce daného tématu na pedagogické fakultě.


SCHMIDT, E. a kol. Příručka řezných nástrojů. Praha, SNTL 2001
GAZDA, J. Teorie obrábění – Průvodce tvorbou třísky.Technická univerzita v Liberci: Vysokoškolský podnik,s.r.o., 2004. ISBN 80-7083-789-6
VÁVRA, M. Strojírenské tabulky. Praha, Albra - Pedagogické nakladatelství SNTL 2002
http://home.vsb.cz/robert.cep/PDF/disertacni_prace.pdf
V tomto souboru najdete harmonogram maturitních zkoušek pro následující rok 2012


Cermat
V tomto souboru najdete tématické okruhy pro odborné předměty speciální pro maturitní rok 2012


Školní
V tomto souboru najdete tématické okruhy pro odborné  předměty  základní pro maturitní rok 2012


Školní