Přehled didaktických pomůcek vhodných k výuce daného předmětu
V této galerii jsou nákresy jednoduchých strojních součástí vhodné pro mírně pokročilé


V této galerii jsou nákresy jednoduchých strojních součástí vhodné pro začátečníky.


V této galerii jsou nákresy jednoduchých strojních součástí vhodné pro začátečníky.


Vlastní
V této galerii jsou náčrty složitějších součástí vhodné pro pokročilé.


Technické kreslení  Jaroslav Kletečka, Petr Fořt, ISBN 978-80-251-1887-0
Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák , CSc, Gradient, Praha, 2004 ISBN 80-86786-01-3
Technické kreslení  Z. Holoubek, J. Leinveber, J.Švercl  2661, 04-211-82   
V této galerii jsou náčrty složitějších součástí vhodné pro mírně pokročilé.


Technické kreslení Jaroslav Kletečka, Petr Fořt, ISBN 978-80-251-1887-0
Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák , CSc, Gradient, Praha, 2004 ISBN 80-86786-01-3
Technické kreslení Z. Holoubek, J. Leinveber, J.Švercl 2661, 04-211-82
V této galerii jsou náčrty jednoduchých strojních součástí vhodné pro mírně pokročilé.


Technické kreslení  Jaroslav Kletečka, Petr Fořt, ISBN 978-80-251-1887-0
Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák , CSc, Gradient, Praha, 2004 ISBN 80-86786-01-3
Technické kreslení  Z. Holoubek, J. Leinveber, J.Švercl  2661, 04-211-82   
V této galerii jsou náčrty jednoduchých strojních součástí (kreslené pomocí transformace prvků)


Technické kreslení  Jaroslav Kletečka, Petr Fořt, ISBN 978-80-251-1887-0
Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák , CSc, Gradient, Praha, 2004 ISBN 80-86786-01-3
Technické kreslení  Z. Holoubek, J. Leinveber, J.Švercl  2661, 04-211-82   
V této galerii jsou náčrty jednoduchých strojních součástí vhodné pro začátečníky.


Technické kreslení  Jaroslav Kletečka, Petr Fořt, ISBN 978-80-251-1887-0
Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák , CSc, Gradient, Praha, 2004 ISBN 80-86786-01-3
Technické kreslení  Z. Holoubek, J. Leinveber, J.Švercl  2661, 04-211-82