Přehled aktuálně dostupných zdrojů pro daný předmět v různých kategoriích
Studenti na základech svých praktických znalostí z oblasti CAD a CAD/CAM systémů tvoří s pomocí 3D tiskárny konkrétní součásti.


Vlastní
Absolutní programování je způsob programování pomocí souřadnic vztažených na jeden nulový bod (najíždění na souřadnici)
Inkrementální programování je způsob programování souřadnic, kdy jsou popisovány skutečné dráhy nástroje. Inkrementální (přírustková) hodnota je dána vzdáleností od předchozí pozice nástroje. Jedná se o posun o libovolnou hodnotu v souřadném systému.


http://www.vossost.cz/cadcam/web/cnc%20programovani.htm
V této galerii jsou k dispozici zadání protokolů pro LAC - programování


Vlastní
Žáci se učí používat CAD software, pomocí kterého tvoří design modelu, virtuální větrný tunel, který je určen pro analýzu chování modelu za jízdy, CAM software, s nímž vygenerují data a CNC frézku, která na základě dat vyrobí závodní model. Součástí soutěže je i příprava ústní prezentace realizované práce, doplněná o prezentaci konstrukční dokumentace, která dokumentuje kompletní návrh, konstrukci a výrobu závodního modelu.


http://www.f1veskolach.cz/CZ/uvod_F1_ve_skolach.html
Pravidelná setkání školních uživatelů námi dodávaných CAD/CAM systémů se stala velmi oblíbená. Tato setkání jsou určena nejen pro představení novinek v systémech, ale jsou zváni také zajímaví hosté z oblastí průmyslu, kteří mohou školám říci mnoho zajímavého a poučného z oblasti nových technologií. V neposlední řadě tato setkání slouží i k výměně zkušeností mezi samotnými pedagogy a tím k navázání bližší spolupráce.


http://www.3epraha.cz/surfcam/skoly-surfcam/pomoc-pri-vzdelavani