Zejména vypracované autorem (redaktorem) předmětu pro hlavní bloky učiva – texty, prezentace, tabulky, e-learning, testy,..
Realizace logických obvodů pomocí logických členů, které pracují na principu elektrickém nebo pneumatickém.


ZÁVĚREČNÁ PRÁCE
Ing. Zdeněk Kameník
Tvorba studijního textu k předmětu Základy automatizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/
Tato galerie vás seznámí se základy ovládací techniky, základnímy pojmy, ovládacími členy a pod., pomocí kterých může člověk (uživatel nebo operátor) ovládat stroj nebo jakákoliv jiná zařízení.
Dnes jsou ovládací prvky většinou elektrické nebo elektronické. Někdy se používá pro ovládání strojů a zařízení i jiná energie (např. pneumatické, hydraulické nebo mechanické ovládání).


ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
MECHANIK SEŘIZOVAČ
oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou
23-45-L/01

ZÁVĚREČNÁ  PRÁCE
Tvorba studijního textu k předmětu Základy automatizace
Ing. Zdeněk Kameník


http://cs.wikipedia.org/wiki/Automatizace
Obsahový okruh Úvod do automatického řízení poskytuje znalosti odborného charakteru,
navazuje na elementární znalosti z předmětu elektrotechnika a tvoří základ dalšího odborného
vzdělávání v oboru. Cílem obsahového okruhu je vytvořit teoretické předpoklady prořešení
problémů automatizace strojírenské výroby.
Obsahový okruh definuje základní pojmy a jejich sociálně ekonomické vlivy na společnost.


ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
MECHANIK SEŘIZOVAČ
oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou
23-45-L/01

Ing. Zdeněk Kameník
studijní program CŽV
celoživotní vzdělávání

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE
Tvorba studijního textu k předmětu Základy automatizace

http://cs.wikipedia.org/
Seznámení s principem a funkcí různých typů regulátorů. Rozdělení regulátorů, stručná charakteristika jednotlivých typů (P, I, D, PI, PD, PID).


http://www.iautomatizace.cz/regulatory
http://www.352.vsb.cz/uc_texty/Synteza/index.htm
http://www.rexcontrols.com/downloads/clanky/PIDTutor_CZ.pdf
http://sipal.fvtm.ujep.cz/Auto/Auto_08neupr.pdf
http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/proporcionalni-pi-a-pid-regulatory-ve-vystavbe-a-j/