Základní informace o předmětu - charakteristika, učební a tématické plány
Pojetí a charakteristika předmětu ZAA


ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
MECHANIK SEŘIZOVAČ
oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou
23-45-L/01
Rozpis učiva 3. ročníku včetně hodinových dotací.


ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
MECHANIK SEŘIZOVAČ
oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou
23-45-L/01