Zejména vypracované autorem (redaktorem) předmětu pro hlavní bloky učiva – texty, prezentace, tabulky, e-learning, testy,..
Výběr nejpoužívanějších schématických značek pneumatických prvků a příklady konfigurovatelnosti rozváděčů.


Rozdělení a přehled základních prvků vyskytujících se v řídící části pneumatického obvodu.


Bc. Ludvík Kochaníček
Odvození tlakového převodu z Pascalova zákona. Doplněný o video ukázku reálného příkladu tohoto jevu.


Rozdělení, použití a vlastnosti kompresorů. Názorné ukázky jejich funkce s využitím animací.


Bc. Ludvík Kochaníček
Informace o základních možnostech úpravy vzduchu, popis jednotky na úpravu vzduchu a funkce vzdušníku.


www.smc.cz
http://www.etio.cz/file.php?nid=1577&oid=1680208
Vysvětlení základních pojmů, seznámení s výhodami a omezeními pneumatických systémů, popsání používaných jednotek


Bc. Ludvík Kochaníček
Přehled nejběžnějších typů pneumotorů, charakteristika a možnosti využití. Funkce vybraných typů je znázorněna pomocí animací.


http://www.festo.com/cms/cs_cz/9516.htm
http://www.edunet.souepl.cz/~sobotka/centrum/varianta/pneu1/uc_mater.htm