Přehled didaktických pomůcek vhodných k výuce daného předmětu
Snímky pro popis funkce třícestného VR


Bc. Ludvík Kochaníček
Snímky pro popis funkce dvoucestného VR


Bc. Ludvík Kochaníček
Interaktivní animace funkce pneumatického obvodu pro řízení dvojčinného pneumotoru za účelem ovládání dveří.


Bc. Ludvík Kochaníček
Žáci si mohou na tomto interaktivním modelu spojených pístů ověřit platnost Pascalova zákona a případně zkontrolovat výsledky svých výpočtů.

Působením určité síly přes páku na píst 1 vyvoláme sílu pro vyzdvižení břemene na pístu 2.

Simulace má nésledující možnosti: je možné volit průměry pístů, rozměry a umístění páky, délku zdvihu, objem břemene, zadávat druh materiálu,..


Animace popisuje vnitřní konstrukci a funkci ventilu 5/2. Ventil je v provedení monostabilním s nepřímým elektromagnetickým ovládáním (s pomocným pneumatickým zesilovačem)


Bc. Ludvík Kochaníček
Animace schématicky zobrazeného třícestného, dvoupolohového ventilu, ve výchozí poloze uzavřeného, ovládaného tlačítkem, s pružinou.


Bc. Ludvík Kochaníček
Animace schématicky zobrazeného čtyřcestného, dvoupolohového ventilu, ovládaného tlačítkem, s pružinou.


Bc. Ludvík Kochaníček
Názorná ukázka chování jednosměrného (zpětného) ventilu s pružinou


Bc. Ludvík Kochaníček
Demonstrace vzniku vyššího tlaku na výstupu dvojčinného hydromotoru při jeho vyjíždění. Příčinou je škrcení průtoku na výstupu z válce.


Ukázka řízení a zapojení dvojčinného přímočarého pneumotoru, doplněna animacemi.


Odvození silových poměrů na pístech spojených nádob, doplněný o animovaný model. Odvození z Pascalova zákona.