Přehled didaktických pomůcek vhodných k výuce daného předmětu
Schématicky zobrazená funkce přepínacího kontaktu ovládaného kladkou.


Bc. Ludvík Kochaníček
Charakteristika a rozdělení efektorů průmyslových robotů a manipulátorů. Animované ukázky funkce základních typů úchopných hlavic.


http://jds.over.cz/hlavice_uchopne.html
http://www.cmsa.cz/?page_path=akce-automatica&b_akce=1
http://www.svetbaleni.cz/hlavni-tema/sb-6-2009-hlavn-tma-mechanizace-a-automatizace-roboty-dobyvaji-svet-obalu.htm
http://www.svetbaleni.cz/hlavni-tema/sb-6-2009-hlavn-tma-mechanizace-a-automatizace-roboty-dobyvaji-svet-obalu.htm
Seznámení se stavebnicí BIOLOID od firmy Robotis. Tato stavebnice slouží pro výuku programování nejen robotů. Rovněž umožňuje vlastní kreativní konstrukční řešení spojení pohonů a nosných dílů.