Základní informace o předmětu - charakteristika, učební a tématické plány
Vysvětlení pojmu "mechatronika" a seznámení s postavením tohoto oboru mezi ostatními odvětvími.


http://www.automatizace.cz/article.php?a=1253
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mechatronika
Ladislav Maixner, Mechatronika - Učebnice
Výčet hlavích témat, která žáci během studia absolvují.


Popis kinematiky robotů, vysvětlení základních kinematických vazeb a příklady konkrétních typů kinematických řeťězců. Kinematická schémata pro různé pracovní prostory.


http://www.automatizace.cz/article.php?a=1476
http://cmp.felk.cvut.cz/cmp/courses/ROB/roblec/kinematika-notecz.pdf
http://sipal.fvtm.ujep.cz/Auto/Auto_11neupr.pdf