Zejména vypracované autorem (redaktorem) předmětu pro hlavní bloky učiva – texty, prezentace, tabulky, e-learning, testy,..
U těchto obvodů je vstup určen jen výhradně kombinací vstupních veličin.Hodnoty výstupních veličin nezávisejí na předcházejícím stavu logického obvodu,  což znamená, že kombinační logický obvod neobsahuje paměťové prvky.


Použitá literatura:
- Kesl, J.:  Elektronika III – číslicová technika
- Antošová M., Davídek V.:  Číslicová technika
Logické funkce popisují vzájemné vztahy mezi vstupními a výstupními logickými proměnnými . K určení výstupního stavu logické funkce jsou rozhodující logické stavy vstupních proměnných, které se nazývají nezávislé logické proměnné.
Vstupní nezávislé logické proměnné jsou nositeli vstupních informací.


Kesl, J.: Elektronika III – Číslicová technika

http://cs.wikipedia.org/wiki/Logické_obvody
Oscilátory tvoří samostatnou skupinu elektrických obvodů, které nezpracovávají žádný vstupní signál, ale naopak jsou samy zdrojem - generátorem střídavého elektrického signálu od nejnižších do nejvyšších frekvencí pro další obvody.
Oscilátory se používají ve všech odvětvích elektrotechniky - v radiotechnice, výpočetní technice, měřící technice, atd.


- Kesl, J.: Elektronika I – analogová technika
- Kesl, J.: Elektronika II – přenosová technika
- Bezděk, M.: Elektronika I
Tento příspěvek není předpovědí do budoucna, ani podrobným seznamem. Ve svých pěti hlavních částech zmiňuje nebo rozebírá některé principy displejů.


Amatérské rádio-Praktická elektronika 7/2011
http://www.mobilmania.cz/default.aspx?article=1108570
http://www.svethardware.cz/art_doc-42FA841C86228B0CC1257212004EB5B4.html
Počítač pro každého 12/2011
Čemu se v elektronice říká matice? Co je tekutý krystal? Jaký je princip barevného displeje z tekutých krystalů? Na tyto otázky odpoví následující text.


http://matematika-online-a.kvalitne.cz/matice.htm
http://www.aristoteles.cz/matematika/linearni_algebra/determinanty/determinanty-a-matice-sarrusovo-pravidlo.php
Konstrukční elektronika A Radio 6/2002 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Monitor_(obrazovka)
http://www.svethardware.cz/art_doc-FDF21C4AC209B3EDC1257045002C86E3.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/Displej_z_tekut%C3%BDch_krystal%C5%AF
Toto slovo cizího původu dnes zná každý. Dá se přeložit jako „zobrazovací jednotka“. Původně se zobrazovaly pouze číslice nebo předem vytvořené znaky. Dnes můžeme na displejích vidět kvalitní obrázky a řadu z nich používat i jako vstupní zařízení – dotykové displeje.


Nemec Pavol, Elektrická měření II-A, 2.vydání, vydalo SNTL Praha 1986
Maťátko Jan, Elektronika, vydání 4, vydalo IDEA SERVIS, Praha 1997.
Katalog RUTRONIK RSC-Haibleiter GmbH
Praktická elektronika AR  06 2011
Demodulátory jsou součástí každého rozhlasového, televizního, satelitního aj. přijímače, kde slouží  ke zpětnému získání nízkofrekvenčního modulačního signálu z modulovaného vysokofrekvenčního nosného signálu (nosné vlny). Takto získaný nízkofrekvenční signál je potom zdrojem informací, přenášených bezdrátově na velké vzdálenosti pomocí modulace.


- Kesl, J.: Elektronika I – analogová technika
- Bezděk, M.: Elektronika I
- Uhlíř, J. a kol.: Elektronika
Kdo ještě neviděl LED neboli „ledky“, ať se přihlásí!
Pravděpodobně se nenajde nikdo. Jsou všude kolem nás stále víc a také v nových aplikacích. Věřím, že kromě základních informací  v úvodu, všechny správné mechatroniky upoutá kapitolka „Světelné zdroje pro systémy strojového snímání“.


http://cs.wikipedia.org/wiki/LED
Hubička Václav, Elektronika dodatek, vydání I., NADAS Praha 1986
Katalog RUTRONIK RSC-Haibleiter GmbH
Amatérské RADIO, A Radio  Pro konstruktéry- Konstrukční elektronika č.3 r.2011
Mohou spínat a zesilovat elektrické signály. Také fyzikální veličiny na ně převedené. Například údaj o poloze - a jsme doma (v mechatronice). Jsou také nezbytnou součástí  integrovaných obvodů. Slovo „fet“ asi znáte, a to ve významu, který není technický. FET je však rozšířený princip moderních tranzistorů.


http://cs.wikipedia.org/wiki/Tranzistor
http://fourier.eng.hmc.edu/e84/lectures/figures/transistorBJT1.gif
http://www.markonet.cz/pages/vyuka/principy-pocitacu/10polovodice/npn1.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c2/Transistor_npn.svg/581px-  Transistor_npn.svg.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Transistors.agr.jpg
http://www.i-max.sk/domain/i-max/files/redakcia/tranzistor.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Electronic_component_transistors.jpg
Chlup J.- Keszegh, Elektronika pro silnoproudé obory SOU, SNTL Praha, 1989, vydání 1.
http://img198.imageshack.us/img198/7159/mosfet.jpg
http://www.vossost.cz/svab/elektross/soucastky/dva_prechody/uni_tranzistor.html#mosfet
http://www.google.cz/images?hl=cs&source=imghp&biw=1024&bih=587&q=JFET&btnG=Hledat+obr%C3%A1zky&gbv=2&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
http://www.google.cz/images?hl=cs&source=imghp&biw=978&bih=571&q=MOSFET&btnG=Hledat+obr%C3%A1zky&gbv=2&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=#1,172
Maťátko Jan: Elektronika, vydal IDEA Servis v r. 2000
Polovodičové materiály umožňují výrobu diod, tranzistorů, tyristorů a jiných součástek, včetně integrovaných obvodů. Tyto prvky obsahují zařízení jsou základem napájecích zdrojů, zesilovačů, regulátorů a číslicových počítačů. Setkáme se s nimi často v automatizovaných výrobních linkách, ve službách v dopravě i v domácnosti. Vždyť kdo nevyužívá mobilní telefon, počítač, rádio apod.?


cs.wikipedia.org/wiki/Polovodič
cs.wikipedia.org/wiki/Polovodičová_dioda
cs.wikipedia.org/wiki/Dioda
http://www.vossost.cz/svab/elektross/soucastky/jeden_prechod/dioda.html
http://dioda.navajo.cz/
www.gymcv.cz/view.php?cisloclanku=2005090001
http://www.zesilovace.cz/sedlak/zakladni/digraf.gif
http://programujte.com/galerie/2006/12/200612261204_va_dioda.png
Chlup J.- Keszegh, Elektronika pro silnoproudé obory SOU, SNTL Praha, 1989, vydání 1.


Zde si můžete přečíst základní informace o součástkách, které umožnily rozvoj elektrotechniky, výpočetní techniky, automatizace a dalších oborů..Elektronka je elektronický prvek, který může zesilovat elektrické signály. Skládá se ze dvou nebo více elektrod, které se nachází v uzavřené vakuové baňce.


Maťátko Jan: Elektronika, vydal IDEA Servis v r. 2000
cs.wikipedia.org/wiki/Elektronka
www.alfaelektronky.wz.cz/
http://www.musiccenter.cz/kytary/elektronky/:2:100429:0:0:2:1
cs.wikipedia.org/wiki/Elektrický_proud_v_plynech, http://fyzika.smoula.net/?show=mtf11, http://fyzika.jreichl.com/?page=282&sekce=browse


Bývají označovány také názvem fofocitlivé prvky. Tento materiál předkládá základní informace o fotorezistorech, fotodiodách a fototranzistorech.


Maťátko Jan, Elektronika, vydání 4, vydalo IDEA SERVIS, Praha 1997.
Hubička Václav, ELEKTRONIKA – dodatek, vydání I., NADAS Praha 1986.
Optoelektronické součástky, katalog k.p.TESLA 1988.
http://rocky.digikey.com/weblib/Panasonic/Web%20Photos/New%20Photos/PNZ323B.jpg
http://home.sandiego.edu
http://media.digikey.com/photos/Osram%20Opto%20Photos/SFH4301,SFH229FA.jpg
http://solargap.files.wordpress.com/2009/07/photodiode.jpg
http://rocky.digikey.com/weblib/Panasonic/Web%20Photos/New%20Photos/PNA1605F.jpg
http://rocky.digikey.com/weblib/Honeywell%20Sensing%20&%20Control/Web%20Photos/SDP8436-002,SDP8436-003.jpg
http://media.digikey.com/photos/Optek%20Photos/OPL550.jpg
http://s3.amazonaws.com/estock/fspid9/19/58/51/6/throwie-transistor-resistor-1958516-l.jpg
http://lh4.ggpht.com/_oYk3RsBwyPk/SSh36Obzt4I/AAAAAAAAFxU/25ujKIkiqEA/IMG_0666.JPG

Používají se k bezdrátovému přenosu signálů na velké vzdálenosti (rozhlasový přenos, hovor pomocí mobilního telefonu, televizní přenos...) a k přeměně vysokofrekvenčního signálu určité frekvence na vysokofrekvenční signál jiný, který je vhodnější pro další zpracování.


Kesl, J.: Elektronika I – analogová technika
Bezděk, M.: Elektronika I
Tvoří nezbytnou část regulačních obvodů v podobě snímačů, nebo-li čidel. Umožňují reagovat na změny magnetického pole, teploty, osvětlení i jiné. Tato galerie přináší základní informace o takových součástkách jako je například Hallův snímač a termistor.


Maťátko Jan: Elektronika, vydal IDEA Servis v r. 2000
MAF 100- Hallův generátor, technická zpráva k.p. Tesla Rožnov
Chlup J.- Keszegh, Elektronika pro silnoproudé obory SOU, SNTL Praha, 1989, vydání 1.
Katalog RUTRONIK Aktivní, pasivní a elektromechanické součástky
http://www.spezial.cz/images/as5011_schema.gif
Můžeme je najít také pod značením „Vícevrstvové polovodičové spínací prvky“. Slůvko „více“ znamená u diaku pouze tři, u tyristoru však čtyři a u triaku nejméně pět. (Dioda má dvě, bipolární tranzistor tři vrstvy). Diak jako“chudý příbuzný“ je neřízený spínač. Tyristor a triak jsou dnes běžné součástky pro regulaci různých pohonů. To je dostatečný důvod „Páni mechatronici“ abyste dychtivě nahlédli do této galerie.


Chlup J.- Keszegh, Elektronika pro silnoproudé obory SOU, SNTL Praha, 1989, vydání 1.
Katalog RUTRONIK Aktivní, pasivní a elektromechanické součástky
http://katalogy.ic.cz/
Číselná soustava je způsob reprezentace čísel. Výukový materiál provádí deskripci jednotlivých číselných soustav a na několika příkladech uvádí početní způsob převodu.


Kantnerová, I.: Sbírka příkladů z číslicové techniky, IDEA SERVIS, Praha 2010
http://programujte.com
http://cs.wikipedia.org
http://www.sposs.cz
http://whatsayyouvanilla.blogspot.com
http://www.instructables.com
http://technet.microsoft.com
http://www.converter.cz/baster/popis.htm
Optoelektronika je dominantní technika pro získávání, skladování, zpracovávání a přenos informace. Výukový materiál je zaměřen především na popis a vlastnosti optoelektronických prvků a telekomunikaci s využitím optoelektroniky.


Doleček, J.: Optoelektronika a optoelektronické prvky, BEN - technická literatura, Praha 2005
Vlček, J.: Moderní elektronika, vlastní náklad, distribuce BEN - technická literatura, Praha 2003
www.odbornecasopisy.cz
http://www.lasercomponents.com
http://elektrobastleni.cz
http://filip.fd.cvut.cz
http://www.kme.elf.stuba.sk
http://www.edunet.souepl.cz
http://hps.mallat.cz
http://pctuning.tyden.cz
http://www.qdscz.cz
http://tech.ihned.cz
http://www.earchiv.cz
http://technologi-new.blogspot.com
http://www.elkovo-cepelik.cz
Napájecí zdroje jsou nedílnou součástí každého elektronického zařízení. Příspěvek popisuje klasické a spínané napájecí zdroje, jejich vlastnosti a základní princip činnosti. V závěru jsou uvedeny kontrolní otázky pro ověření znalostí.


Kesl, J.: Elektronika I - analogová technika, nakladatelství BEN - technická literatura, Praha 2008
http://www.customworks.cz
http://www.ezk.cz
http://www.elektroeden.cz
http://hellweb.loose.cz
http://cs.wikipedia.org
http://hw.cz
http://chamapetr.wz.cz
Patří mezi základní prvky elektrických a elektronických obvodů. Skládají se z vodiče navinutého na izolační nosnou kostru. Vinutí může být jednovrstvé nebo vícevrstvé. Najdeme je v elektrických motorech, jističích, elektromagnetech, monitorech, rozhlasových přijímačích i jinde.


Maťátko Jan: Elektronika, vydal IDEA Servis v r. 2000
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cívka
www.techmania.cz/edutorium/art_exponaty.php?xkat=fyzika
http://www.copsu.cz/mikrop/didakticka_pomucka/elektronicke_soucastky/civky.html
http://hroch.spseol.cz/elektrotechnika/web//elektro/50-pasivni-souc/65-civka
http://www.elektrospulen.de/resources/Image/elektro-spule-2026a-600px-web-72.jpg
http://www.mylms.ic.cz
Patří mezi základní součástky. V elektrickém obvodu se uplatňuje jejich elektrický odpor. Rezistory zmenšují velikost elektrického proudu.


cs.wikipedia.org/wiki/Rezistor
Sobotka Bohumír a kol.,Dílenská příručka - Elektronika I, vydalo SOUE aPlzeň
Voženílek, Řešátko, Základy elektrotechniky I,.učebnice pro SOU, SNTL Praha
http://spiffie.org/bw/_media/kits:mpguino:c_10k_resistor.jpg
http://www.zajic.cz/lipoly300/pplipoly300.jpg
Tyto součástky se používají v napájecích zdrojích, v automobilech, v zářivkových tělesech, v rozhlasových přijímačích aj. Základní parametry kondenzátoru jsou elektrická kapacita a maximální napětí, pro které je konstruován.


Chlup J.- Keszegh, Elektronika pro silnoproudé obory SOU, SNTL Praha, 1989, vydání 1.
cs.wikipedia.org/wiki/Kondenzátor
http://www.qsl.net/ok1vbr/Rat/Obr1.jpg
http://www.ok1tn.com/img/kondenzatory.jpg
http://www.copsu.cz/mikrop/didakticka_pomucka/elektronicke_soucastky/Kondenzator.jpg
http://okhelp.cz/images/fyzika/elektrotechnicke-znacky/elektrolyticky-kondenzator.png
http://www.jestineyong.com/wp-content/uploads/2008/03/capacitor4.jpg
Se zesilovačem se v elektronice a mechatronice setkáváme velmi často. Mnoho signálů je příliš slabých a nelze je pro požadované účely využít. Musejí se zesílit v zesilovači. Zesilovačů je mnoho typů a následující příspěvek by měl napomoci v základní orientaci a terminologii.


Michaláč, R.: Elektronická zařízení A, SNTL, Praha 1989
Vlček, J.: Moderní elektronika, nakladatelství BEN, Praha 2003
Uhlíř, J., Křečan, Z.: Elektronika pro 2. a 3. ročník SOU, SNTL, Praha 1985
http://www.audiotek.cz/product-37757-spl-phonitor
http://www.barts.cz
http://maturitanazamku.kvalitne.cz
http://audioweb.cz/tp-zesilovace2.htm
http://www.prohifi.cz
http://www.hifinazory.cz
http://www.postreh.com