Přehled didaktických pomůcek vhodných k výuce daného předmětu
Základní vlastností rezistoru je elektrický odpor. U kondenzátorů elektrická kapacita.
Jakým způsobem je příslušná hodnota vyznačená na součástce vysvětluje tento příspěvek.  Může posloužit jako pomůcka při číselném i barevném značení.


Chlup J.- Keszegh, Elektronika pro silnoproudé obory SOU, SNTL Praha, 1989, vydání 1.
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99edpona_soustavy_SI
Sobotka Bohumír a kol.,Dílenská příručka - Elektronika I, vydalo SOUE aPlzeň
http://miroslavstiburek.kvalitne.cz/Znaceni%20odporu.htm
http://telefon.unas.cz/znaceni-r/image/barznacrez.gif
http://www.z-moravec.net/ext_el/pic/kond/kond_bar.gif