Přehled didaktických pomůcek vhodných k výuce daného předmětu
Žáci si moho ověřít své znalosti o chování dynama a alternátoru pomocí jednoduché simulace.


Vlastní
ProfiCAD je systém pro snadnou tvorbu elektrotechnické dokumentace. Pro svoji jednoduchost jej lze efektivně využít pro kreslení schémat v elektrotechnice i elektronice.


Chlubný
Multisim ve vynikajícím pomocníkem při výuce elektrotechniky či elektroniky a poskytuje neocenitelné služby návrhářům elektronických obvodů.


http://www.cadware.cz/?page=18&lang=cz
Vynikající multimediální encyklopedie seznamuje zájemce přehlednou formou a výborným grafickým zpracováním se vším podstatným kolem energie.


http://www.cez.cz/cs/vyzkum-a-vzdelavani/pro-studenty/materialy-ke-studiu/pocitacove-programy/5.html
http://www.simopt.cz/multimedia/#/cz/menu_0/presentation/encyklopedie-ee/page_1