Základní informace o předmětu - charakteristika, učební a tématické plány
Předmět Elektrotechnika poskytuje studentům základní znalosti z oboru, který má současnosti významné uplatnění v řadě technických odvětví. Studenti zvládnou základní  zákony stejnosměrného a střídavého proudu, elektrostatiky, elektromagetismu a úvod do el. strojů a přístrojů. Předmět Elektrotechnika se vyučuje v druhém ročníku v rozsahu 1 hodina a ve třetím ročníku 2 hodiny.