Zejména vypracované autorem (redaktorem) předmětu pro hlavní bloky učiva – texty, prezentace, tabulky, e-learning, testy,..
Potrubí slouží k dopravě kapalin, plynů, sypkých hmot i kusového materiálu. V galerii se seznámíte s různými druhy potrubí a armaturami.


STROJNICTVÍ-ČÁSTI STROJŮ pro učební a studijní obory SOU a SOŠ, Karel Mičkal, Sobotáles
Perové spoje se používají k přenosu krouticího momentu z hřídele na náboj a
k zajištění axiálního pohybu náboje po hřídeli.Řadíme je mezi spoje s tvarovým stykem.


STROJNICTVÍ-ČÁSTI STROJŮ pro učební a studijní obory SOU a SOŠ, Karel Mičkal, Sobotáles
MODERNÍ STROJNICTVÍ PRO ŠKOLU A PRAXI, Josef Dillinger a kolektiv, EUROPA SOBOTÁLES 2007

Kolíkové i čepové spoje slouží k zajištění vzájemné polohy dvou nebo několika částí,
při tzv. skolíkování k zabránění posuvu jedné části vůči druhé, k vytvoření
kloubového spoje apod.


ZÁKLADY STROJNICTVÍ, Ulrich Fischer a kolektiv, EUROPA SOBOTÁLES 2004
MODERNÍ STROJNICTVÍ PRO ŠKOLU A PRAXI, Josef Dillinger a kolektiv, EUROPA SOBOTÁLES 2007
Strojnictví Části strojů pro učební obory SOU a SOŠ, Sobotáles 1995
Ve strojírenství až do poloviny 20. stol. bylo nýtování využíváno při stavbě mostů
a ocelových konstrukcí, lokomotiv, lodí, tanků… , později byly nýtované konstrukce nahrazeny výhodnějšími konstrukcemi svařovanými. V galerii se seznámíte se základními druhy nýtů, s provedením nýtových spojů a s výpočty.


STROJNICTVÍ-ČÁSTI STROJŮ pro učební a studijní obory SOU a SOŠ, Karel Mičkal, Sobotáles
Pružné spoje se řadí mezi spoje rozebíratelné. Pružný spoj vznikne vložením ocelového nebo pryžového pružného prvku (pružiny) mezi spojované části a zároveň umožňuje jejich vzájemný funkční pohyb.


STROJNICTVÍ-ČÁSTI STROJŮ pro učební a studijní obory SOU a SOŠ, Karel Mičkal, Sobotáles
MODERNÍ STROJNICTVÍ PRO ŠKOLU A PRAXI, Josef Dillinger a kolektiv, EUROPA SOBOTÁLES 2007
http://www.pemix.cz/vyrobni-program/
http://www.alcomex.cz/
http://www.tevema.com.pl/cz/?p=3&s=1&c=1
http://www.spssol.cz/~vyuka/PREDMETY/SPS/pruziny.pdf
http://sv-vyrobni.trade.cz/volutni-pruziny
http://www.loziska-prodej.cz/silentbloky/
Klínový spoj patří mezi spoje rozebíratelné. Používá se k přenosu otáčivého pohybu z jedné součásti na druhou. Obvykle jde o spoj hřídele s nábojem.


TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ KOVŮ, Základní poznatky, 3. Vydání,Frishherz, Skop, Knourek.
STROJNICTVÍ-ČÁSTI STROJŮ pro učební a studijní obory SOU a SOŠ, Karel Mičkal, Sobotáles.
Stroje a zařízení I, části strojů a mechanizmy pro 1. a 2. ročník OU a UŠ, J. Doleček, P. Gajdoš, V. Novák, SNTL 2642.
Podstatou tlakového spoje je tření, které vzniká ve stykové ploše spojovaných součástí. Znakem tohoto spoje je vždy přesah hřídele proti díře. Tlakové spoje patří mezi spoje se silovým stykem.


STROJNICTVÍ-ČÁSTI STROJŮ pro učební a studijní obory SOU a SOŠ, Karel Mičkal, Sobotáles
MODERNÍ STROJNICTVÍ PRO ŠKOLU A PRAXI, Josef Dillinger a kolektiv, EUROPA SOBOTÁLES 2007
ZÁKLADY STROJNICTVÍ, Ulrich Fischer a kolektiv, EUROPA SOBOTÁLES
Svěrným spojováním je možné fixovat náboj s hřídelem v libovolné vzájemné poloze.Patří mezi spoje rozebíratelné se silovým stykem.


ZÁKLADY STROJNICTVÍ, Ulrich Fischer a kolektiv, EUROPA SOBOTÁLES
STROJNICTVÍ-ČÁSTI STROJŮ pro učební a studijní obory SOU a SOŠ, Karel Mičkal, Sobotáles
Šrouby jsou spojovací součásti, které umožňují rozebíratelně spojit strojní součásti různého druhu. V galerii se seznámíte, se základními závity ,šrouby maticemi a podložkami, s jištěním šroubových spojů a výpočty.


MODERNÍ STROJNICTVÍ PRO ŠKOLU A PRAXI, Josef Dillinger a kolektiv, EUROPA SOBOTÁLES 2007
Strojní spojovací součásti a části spojované tvoří spolu celek, který nazýváme spoj. 
Podle toho, jak a čím jsou  jednotlivé součásti vzájemně spojované, rozlišujeme spoje na rozebíratelné a nerozebíratelné.


Stroje a zařízení I, části strojů a mechanizmy pro 1. a 2. ročník OU a UŠ, J. Doleček, P. Gajdoš, V. Novák, SNTL 2642

MODERNÍ STROJNICTVÍ PRO ŠKOLU A PRAXI, Josef Dillinger a kolektiv, EUROPA SOBOTÁLES 2007