Základní informace o předmětu - charakteristika, učební a tématické plány
Účel, popis, rozdělení a použití hřídelových spojek


Jiří Zelený, Stavba strojů strojních součástí, Computer Press, a,s, Brno, 2003, ISBN 80-7226-311-0
Karel Mičkal,Strojnictví, Části strojů, Sobotáles1995, ISBN:80-85920-01-8
Zdeněk Huška, Části strojů, SNTL, Praha 1979
Gscheidle a kol., Tabulky pro automechaniky, Sobotáles 2009, ISBN 978-80-86706-21-4
Způsoby mazání a těsnění ložisek


http://www.spssol.cz/~vyuka/PREDMETY/SPS/ulozeni_pohyblivych_soucasti.pdf
Karel Mičkal,Strojnictví, Části strojů, Sobotáles1995, ISBN:80-85920-01-8
konstrukce, rozdělení a použití rovinných vedení


http://strojirenstvi-ucivo.blogspot.com/2011/04/234-rovinna-vedeni.html
Karel Mičkal,Strojnictví, Části strojů, Sobotáles1995, ISBN:80-85920-01-8
konstrukce, rozdělení a použití valivých ložisek


http://www.skf.com/portal/skf/home/products?maincatalogue=1&lang=cs&newlink=1_11_1
http://www.isstechn.cz/objekty/volba-valivych-lozisek.doc

http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=15732
Jiří Zelený, Stavba strojů strojních součástí, Computer Press, a,s, Brno, 2003, ISBN 80-7226-311-0
Přehled a způsoby ukládání hřídelí


Strojnictví,Části strojů,Sobotáles 1995, ISBN 80-85920-01-8
Stavba strojů strojní součásti, Computer Press 2003, ISBN 80-7226-311-0
Základní rozdělení hřídelí a čepů, jejich použití a výpočty


K.Mičkal,Strojnictví, Části strojů, Sobotáles 1995, ISBN 80-85920-01-8