Přehled didaktických pomůcek vhodných k výuce daného předmětu
Strojnické tabulky podávají přehled o nejnovějším stavu norem v technickém kreslení, materiálech, potrubí a armaturách a výrobních pomůckách.


http://www.strojnicke-tabulky.cz/