Přehled didaktických pomůcek vhodných k výuce daného předmětu
Nakreslete součást v pravoúhlém promítání jako technický výkres


Nakreslete součást v pravoúhlém promítání jako technický výkres


Nakreslete součást v pravoúhlém promítání jako technický výkres