Základní terminologie a slovní obraty s využitím článků z internetových zdrojů.
Ověřte si svoje znalosti doplněním chybějících slov do textu.


Článek se zabývá základními prvky a činností PLC. Doplněno o slovníček odborné terminologie a český překlad.


Siemens: Basics of PLCs, pdf
Článek zjednodušeně vysvětluje, co je inteligentní elektroinstalační systém. Anglická i česká verze byla převzata od výrobce -společnosti ELKO EP Holešov. Příspěvek byl upraven a doplněn přehledným anglicko-českým odborným slovníkem.


Materiály firmy ELKO EP s.r.o.
Zkrácená verze článku z Wikipedia.org vysvětluje základní pojmy z teorie řízení. Doplněno slovníčkem použitých termínů a českým překladem článku.


http://www.wikipedia.org