Seznam užitečných odkazů včetně stručné charakteristiky
Rozvoj obnovitelných zdrojů a jejich postupné zapojování do provozu elektrizační soustavy ve světě vyvolal potřebu technických předpisů počínaje základními principy funkce a jejich komponent přes nezbytné názvosloví, měření charakteristik až po specifikaci nezbytných informačních objektů používaných pro přenos informací.


časopis Elektroinstalatér č. 3/2010 - příloha
Měnič (střídač) je mozkem a srdcem celého procesu výroby u fotovoltaické elektrárny. Zákazník si může volit měniče v mnoha výkonových kategoriích a také si může volit mezi několika předními renomovanými výrobci.


časopis Elektroinstalatér č. 1/2010
Fotovoltaická zařízení představují technologicky náročné a finančně nákladné realizace. Aby byly schopny bezporuchově fungovat po celou dobu životnosti, je nutné již při projektování této technologie a pozdější realizaci počítat s komplexní ochranou proti atmosférickým a indukovaným napětím.


http://www.saltek.eu
Ochranu před bleskem je nutné řešit u všech staveb. Podmínky instalace ochrany jsou dány v ČSN. Web s trochu neobvyklým názvem První elektronická KníŠka o ochraně před bleskem dává odpovědi na praktické otázky.


http://www.kniska.eu