Přehled aktuálně dostupných zdrojů pro daný předmět v různých kategoriích
Jedná se o český překlad odborné příručky, která vyšla v Německu již v 8. vydání. Základem knihy je osm na sebe navazujících tématických celků: Základy elektrotechniky a elektroniky, aplikace elektrotechniky a elektroniky, základy číslicové techniky, zpracování dat, měření, řízení a regulace, výkonová elektronika, ochrana životního prostředí v oblasti elektrotechnické výroby a hospodářské procesy. Text je doplněn množstvím barevných obrázků, schémat a tabulek. Kniha je určena pro odborné vzdělávání v elektrotechnice.


Průmyslová elektronika
Publikace zahrnuje mimo klasické oblasti, týkající se funkce a výroby elektronických součástek, také znalosti z oblasti polovodičů, se zvláštním zřetelem k integrovaným obvodům, obvodů CCD a laserové technice, dále z oblasti magnetismu včetně záznamové techniky, izolantů a dielektrik, základní znalosti z oblasti plošných spojů a pájení a další.


Elektrotechnologie pro školu a praxi, R.Wasyluk, Scientia 2004
Publikace je praktickým průvodcem ve vzdělávání, vědě, výzkumu, vývoji, výrobě a technickém rozvoji - engineering administration (průmyslové vlastnictví, technická normalizace, metrologie, zkušebnictví, kvalita, spolehlivost a životnost, ekologie) v elektronice a alektrotechnice. Publikaci ocení pracovníci podnikatelských výrobních a provozních subjektů a studující presenčního, kombinovaného a samostatného studia středních, vyšších a vysokých škol.


Elektrotechnologie v praxi (J.Šavel, I.Štěpařová, Grada 2009)
Publikace je věnována hlavním druhům materiálů z hlediska jejich fyzikálních vlastností a  aplikace a přípravě materiálů. Dílčí kapitoly se pak věnují technologiím polovodičových součástek a mikroelektronických obvodů, optoelektronice a pasivním součástkám včetně plošných spojů.
Učebnice je určena pro střední školy zaměřené na elektroniku, elektrotechniku a příbuzné obory.


http://www.ben.cz