Základní informace o předmětu - charakteristika, učební a tématické plány
Výklad pojmů technologie a elektrotechnologie dle encyklopedií a slovníků.


Slovník naučný Dr.Ladislava Riegra (1858-1873)
Encyklopedický slovník (Odeon 1993)
Všeobecná encyklopedie Diderot (1999)
Slovník cizích slov (SPN 1966)
Velký slovník cizích slov (Pali 2008)
Slovník cizích slov pro nové století (Dialog 2008)
Cíle vyučovacího předmětu Elektrotechnologie. Témata, se kterými budou žáci seznamováni v průběhu roku.


Rozvržení témat ve školním roce