Zejména vypracované autorem (redaktorem) předmětu pro hlavní bloky učiva – texty, prezentace, tabulky, e-learning, testy,..
Šum je signál u něhož nelze stanovit jeho hodnotu jako funkci času. Objevuje se u všech materiálů a elektronických součástek. Někdy je šum klasifikován svou "barvou".


http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=15592
http://www.tosi.cz/elektro.html
http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=28651
Seznámení s technologií přenosu hlasu prostřednictvím protokolu IP primárně užívaného v Internetu a v lokálních počítačových sítích.


Asterisk – http://www.asterisk.org/
DOT CONTROLS a.s. - http://www.dotweb.cz/
OWEBU.CZ - http://owebu.bloger.cz/
PCWorld - http://www.pcworld.com/
SWAMPY FOOT - http://www.swampyfoot.com/
Wikipedia - http://www.wikipedia.org/
Článek je určen pro usnadnění přípravy učitelů na výuku telefonní techniky a žákům pro pochopení základního složení a funkce mobilního telefonu GSM. Je určen pro učitele a žáky středních škol elektrotechnických.


Informační a telekomunikační technika-H.Jansen-H.Rotter a kol.-EUROPA SOBOTALES Praha 2004
SMS GSM pagery a alarmy-A.Krejčiřík Tech. literatura BEN, Praha 2004
Technitest - VIPad.cz
Cílem článku je seznámit zájemce o telefonní techniku se základními principy digitalizace telekomunikační sítě.


Inf.telekom.technika, Horst Jansen,Heinrich Rotter a kol.,
Europa-Sobotáles
Přenosové systémy, V.Sobotka a kol. SNTL/ALFA
Zákon č.127/2005 o elektronických komunikacích
Iptelefonie, WWW.vda.cz
02/Telefony azařízení, WWW.02.cz
Článek je informačního charakteru a pojednává o perspektivní koncepci rádiových vysílačů a přijímačů. Je určen pro učitele a žáky středních škol elektrotechnických.


-Rád.vysílače a příj., Doc.Ing. V. Žalud,Katedra rádioelektroniky FEL,ČVUT v Praze
-WWW.urel.feec.vubr.cz
-sledovačka.kbx.cz/projekty/sdr.htm
článek se zabývá informací o perspektivní koncepci rádiových vysílačů a přijímačů.
Pro zvládnutí informace je třeba dobrých znalostí z analogových rad. vysílačů a příjmačů a základy číslicové techniky


Rádiové vysílače a přijímače, Doc.Ing. V.Žalud, Katedra rádioelektroniky FEL, ČVUT v Praze
WWW.urel.feec.vubr.cz
sdelovacka.kbx.cz/projekty/sdr.htm
http//radio.field.cvut.cz
Doplněk k článku Rádiové přijímače


Vysokofrekvenční technika, V. Žalud, SNTL/ALFA
Nuke-Elektro Bastlirna Formus-viewtopie-Elektronika IV-díl 2
Článek doplňuje problematiku rádiových přijímačů.


Vysokofrekvenční technika, V.Žalud, SNTL/ALFA
Kurz rádiotechniky, Ing.J.Dvořáček a kol. SNTL
Článek uvádí základní principy rádiového přijímače a obvodů superhetu. Pro zvládnutí obsahu článku je potřeba, aby žáci měli dobré znalosti z předmětu elektronika (zesilovače, modulace a modulátory. demodulátory).


Moderní radiotechnika,J.dobeš - V.Žalud, Tech.lit. BEN
Vysokofrekvenční technika, V. Žalud, SNTL/ALFA
Elektronika,  M.Frohn,W Oberthur, H.J. Seidler,M.Wiemer,P.Zastrow,  Tech.lit.BEN
Přehled a objasnění parametrů rádiových přijímačů potřebných pro jejich hodnocení.


Vysokofrekvenční přijímací technika, V. Žalud, SNTL/ALFA
Přenosové systémy, V.Sobotka a kol. SNTL/ALFA
Kurs rádiotechniky. J.Dvořáček a kol., SNTL
Základní přehled a rozdělení a principu jednotlivých druhů přijímačů


Vysokofrekvenční přijímací technika V. Žalud SNTL/ALFA 1986
Kurz radiotechniky Ing. Jar. Dvořáček a kol. SNTL 1975
Přenosové systémy V.Sobotka a kol. SNTL/ALFA 1989
Radiotechnika od A do Z Ing.Dr. J.Truneček nakl. Jos.Hokr 1947
WWW. radijojournal.cz
http://www.aviatik.cz/
http://www.tuberadioland.com/philco70_main.html
http://www.seapraha.cz
Výukový materiál DVB-T objasňuje principy digitálního pozemního vysílání. Popisuje televizní řetězec, potřebné kompresní technologie - zdrojové kódování a multiplexování, včetně protichybového zabezpečení. V příloze nalezneme mapu digitálních televizních vysílačů v ČR.


http://www.ceskatelevize.cz
http://www.digizone.cz 
http://cs.wikipedia.org
http://www.digiprijem.cz
OFDM je širokopásmová modulace využívající kmitočtové dělení kanálu. Tisíce ortogonálních nosných kmitočtů je modulováno robustními modulacemi QPSK nebo QAM. Modulaci OFDM používají všechny momentálně zaváděné varianty pozemského digitálního televizního a rozhlasového vysílání, mobilní sítě, ADSL a WiMAX. Výukový materiál popisuje princip, tvorbu, použití, výhody a nevýhody OFDM.


http://www.radiotv.cz/p_radio/r_technika/pozemni-digitalni-vysilani-princip-ofdm/
http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_pages/projekty/clanky/Ricny_Kratochvil_DTV/Jednofrekv_site.pdf
www.comtel.cz/files/download.php?id=2789
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/digict/kapitola4.htm
http://radio.feld.cvut.cz
http://honza.hlidek.cz
http://access.feld.cvut.cz
V článku jsou obsaženy základní principy a podstata rádiových vysílačů. Pro zvládnutí této tématiky jsou nutné znalosti z elektroniky (zesilovače, oscilátory, směšovače, modulátory) a šíření elmg. vln a antén.


Přenosové systémy - V.Sobotka a kol. - SNTL/ALFA
Poznáváme elektroniku V.-V.Malina - Kopp
Kurs radiotechniky - J.Dvořáček a kol. SNTL
Vysokofrekvenční přijímací technika - V.Žalud SNTL/ALFA
V článku jsou základní údaje potřebné pro zvládnutí problematiky rádiových vysílačů a přijímačů.


Přenosové systémy - V.Sobotka a kol.- SNTL/ALFA
Vysokofrekvenční přijímací technika - V.Žaladud - SNTL/ALFA
Kurz radiotechniky - J.Dvořáček a kol. - SNTL
Poznáváme elektroniku V. - V. Malina - Kopp
Zestručněný materiál pro pochopení principů záznamu a reprodukce zvuku při výuce předmětu ENZ na středních elektrotechnických školách.


Kamil Toman - Reproduktory a soustavy
Jiří Svoboda - Příručka techniky hifi
Jaroslav Dvořáček a kolektiv -Kurz radiotechniky
Hlavním úkolem decibelů je zjednodušit a zpřehlednit výpočty s nimi prováděné a ne prožívat studentské útrapy u tabule, při písemných pracích a u maturitních zkoušek. K tomu slouží následující dokument, jehož cílem je přispět k osvojení tak jednoduché matematicko - elektronické operace, jako je počítání s decibely.


http://www.digizone.cz
http://www.sous.cz
http://www.radiolokatory.cz
Problematika antén je v článku zjednodušena pro využití ve výuce ENZ středních elektrotechnických škol


Jaroslav Dvpřáček a kolektiv - Kurz radiotechniky
Jan Kesl                    - Elektronika II
Jindřich Bradáč              - Satelitní technika populárně
Článek je zestručněním obsahu problematiky přenosu informace po vedení. Měl by sloužit jako látka pro snažší pochopení obsahu dalších témat předmětu ENZ.


J. Vlček - Modulace a přenos signálu
L. Haňka - Teorie elektromagnetického pole
Obsah článku dává přehled o vzniku a vlastnostech  elmg. pole, šíření,druzích elmg. vln a jejich šíření prostorem.
Článek je zpracován s cílem usnadnit vyučujícímu pís. přípravu na výuku předmětu.


RNDr. Vojtěch Ulman - Jaderná a radiační fyzika
      Ladislav Haňka - Teorie elektromagnetického pole