Základní informace o předmětu - charakteristika, učební a tématické plány
Měl by sloužit pro možné zpracovíní pro předmět ENZ nebo předmětu jehož zaměření je obsahem blízké


Úvod do předmětu stručně shrnuje a objasňuje zaměření ENZ.