zkušenosti z práce s didaktickou technikou
Toto zařízení umožňuje ověřit činnost, propojovat a proměřovat analogové i číslicové obvody. Lze také programově simulovat různé závady, které studenti vyhledávají. Třídílné video demonstruje základní úroveň použití. Bez dalších pomůcek, jako je třeba voltmetr nebo logická sonda, ukazuje činnost tří číslicových obvodů. Jsou to převodníky osmičkového čísla na dvojkové a dvojkového na desítkové; třetí obvod je komparátor.


Trenažér NIDA, vlastní video autora, zpracování videa Mgr. Martin Doležal.
Tato minigalerie si klade dva cíle. Prvním, zřejmým, je seznámení všech návštěvníků portálu s moderní technikou. Druhý cíl by měli ocenit učitelé. Je to připomenutí staré didaktické zásady, která souvisí se sledováním filmu.


www.sps-ub.cz
Propagační materiály SPŠ Uherský Brod
Osobně získané informace
Vlastní video autora
Experimentální souprava Solartrainer junior obsahuje solární články, zdroj světla, řadu modulů a měřící přístroje pro ověření vlastností a chování fotovoltaických článků a jejich zapojení.


Dokumentace soupravy Solatrainer