Základní terminologie a slovní obraty s využitím článků z internetových zdrojů.
Ověřte si svoje znalosti doplněním chybějících slov do textu.


Článek popisuje můstkový usměrňovač a jeho funkci. Doplněno o slovníček odborné terminologie a český překlad.


http://www.electronics-tutorials.ws/diode/diode_6.html
Článek, jehož jádro je z internetové encyklopedie Wikipedia, se zabývá elektronickými součástkami a jejich rozdělením. Z online výkladového slovníku elektroniky jsou uvedeny definice rezistoru a kondenzátoru. Článek je doplněn stručným slovníčkem použitých termínů a českým překladem.


http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_components
http://www.electroniccomponents.org.uk/6.html
http://www.thefreedictionary.com/capacitor