Zejména vypracované autorem (redaktorem) předmětu pro hlavní bloky učiva – texty, prezentace, tabulky, e-learning, testy,..
Kromě běžné usměrňovací diody existují další druhy, které mají v elektronice široké uplatnění.


Polovodičová usměrňovací dioda využívá funkce PN přechodu k usměrnění střídavého napětí.


uvedeny v dokumentu
Polovodiče jsou základním stavebním materiálem elektronických součástek.


uvedeny v dokumentu
Dvojpóly, neboli dvojbrany, jsou prvky připojené do obvodu dvěma svorkami.  Na dvojpól můžeme pohlížet jako na černou skříňku, uvnitř které je nějaké zapojení elektronických prvků. Čtyřpóly jsou připojené do obvodu pomocí čtyřech svorek.


• BEZDĚK, Miloslav. Elektronika: [učebnice]. 1. vyd.. České Budějovice: Kopp, 2004, 286 s. ISBN 80-723-2171-4.
• UHLÍŘ, Jan a Zdeněk KŘEČAN. Elektronika: pro 2. a 3. ročník SOU. Praha: SNTL, 1985.
• MAŤÁTKO, Jan a Eva FOITOVÁ, Elektronika: pro  3. ročník SPŠE slaboproudých. Praha: SNTL, 1984.
Kondenzátor je elektrotechnická součástka, která má schopnost hromadit elektrický náboj – základní vlastností je kapacita C [F].


• Katalog GM Electronic. Elektronické součástky,2013.
• JURÁNEK, Antonín. MultiSIM - elektronická laboratoř na PC: schémata a zapojení. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2008, 287 s. ISBN 978-80-7300-194-0.
• MAŤÁTKO, Jan a Eva FOITOVÁ, Elektronika: pro  3. ročník SPŠE slaboproudých. Praha: SNTL, 1984.
Internet:
• MLCC Construction. In: ELCAP. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-03-29]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:MLCC-Construction.png
Elektronické součástky jsou základními prvky elektronických obvodů. Jejich vzájemným propojením vzniká elektrický obvod, který je napájen ze zdroje elektrické energie.


• BEZDĚK, Miloslav. Elektronika: [učebnice]. 1. vyd.. České Budějovice: Kopp, 2004, 286 s. ISBN 80-723-2171-4.
• UHLÍŘ, Jan a Zdeněk KŘEČAN. Elektronika: pro 2. a 3. ročník SOU. Praha: SNTL, 1985.
• FROHN, M. Elektronika: polovodičové součástky a základní zapojení. 1. české vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2006, 479 s. ISBN 80-730-0123-3.
• MAŤÁTKO, Jan a Eva FOITOVÁ, Elektronika: pro  3. ročník SPŠE slaboproudých. Praha: SNTL, 1984.
Prezentace k výukovému materiálu Bipolární tranzistor.


Kol: Dioda, tranzistor a tyristor názorně. Programovaný kurz. SNTL 1983
http://www.gme.cz/
http://www.gme.cz/
Acience ABC: the tranzistor. http://www.zmescience.com/
Článek popisuje strukturu bipolárního tranzistoru, jeho vlastnosti a základní zapojení.


Kol: Dioda, tranzistor a tyristor názorně. Programovaný kurz. SNTL 1983
http://www.gme.cz/
Acience ABC: the tranzistor. http://www.zmescience.com/
Polovodič je pevná látka, která za normálních  podmínek nevede elektrický proud.  Mezi nejdůležitější polovodiče patří Křemík (Si), Germánium (Ge) a sloučeniny typu galium-arsenid (GaSa), galium-fosfid (GaP), indium-arsenid (InAs) a další.


Frohn,M.: Elektronika. BEN, Praha 2006. ISBN 80-7300-123-3
Opava, Z.: Elektřina kolem nás. Albatros, Praha 1981
Tento příspěvek podává základní informace o důležitých elektronických součástkách. Text lze využít k motivaci studentů v úvodu probíraného celku.


http://cs.wikipedia.org/wiki/Integrovan%C3%BD_obvod
Kralovič Peter, Průmyslová elektronika, SNTL Praha 1988
http://svarbazar.cz/phprs/image/200804011019_ne555.jpg
http://pandatron.cz/elektronika2/pajenismdio_arm.jpg
http://i.iinfo.cz/images/476/pc142-2.jpg
Televizory OLED jsou na rozdíl od obrazovek z tekutých krystalů tenčí a energeticky úspornější, jsou však proti nim zatím výrazně dražší. Technologie OLED (organická dioda emitující světlo) využívá organických uhlíkových sloučenin, které s přísunem elektřiny vysílají světlo. Tyto obrazovky nepotřebují podsvícení. Oproti LCD a plazmě se vyznačují výraznějšími barvami, vyšším kontrastem a rychlejší odezvou.


http://technik.ihned.cz/c4-10024800-21102800-800000_d-ploche-obrazovky-plazma-lcd-oled-nebo-laser
http://www.svethardware.cz/art_doc-42FA841C86228B0CC1257212004EB5B4.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/OLED
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/hardware/148290-sony-chce-nabizet-televize-s-technologii-oled-v-evrope-v-roce-2009.html
Konstrukční elektronika A Radio 9/2010             
Seznamte se, prosím, s principem jedné z nejkvalitnějších barevných obrazovek současnosti. Text je doplněn dvěma příklady využití „plasmy“ z roku 2011.


Konstrukční elektronika A Radio 6/2002       
http://www.lcd-plazma-televize.com/
Zde se můžete seznámit s historií tekutých (kapalných) krystalu. Také je popsán princip LCD obecně i vytvoření barevného bodu. Ne závěr je malá ukázka produkce roku 2010.


Konstrukční elektronika A Radio 6/2002                                                      Konstrukční elektronika A Radio 9/2010              http://cs.wikipedia.org/wiki/Monitor_(obrazovka)                                http://www.tvfreak.cz/art_doc-2A744ED75A62D285C125766C0041DC2E.html  http://www.svethardware.cz/art_doc-FDF21C4AC209B3EDC1257045002C86E3.html http://www.lcd-plazma-televize.com/
Umožňují velkému množství lidí sledovat důležité informace. Velkým zážitkem je také, společně s mnoha dalšími diváky, sledovat  významné hokejové a fotbalové zápasy na velkých prostranstvích. O tzv. LED obrazovkách do domácností  pojednává jiný příspěvek.


Konstrukční elektronika A Radio 6/2002                                            http://www.dmarketing.cz/2010/07/led-obrazovky-historie/                    http://www.ledobrazovky.cz/zakladni-informace/jak-funguje-led-obrazovka
Pro ukázku byl vybrán výkonový tranzistor provedení NPN. Pracuje v zapojení se společným emitorem, které je nejčastější. Video ukazuje průběh jedné z křivek v síti výstupních – nejdůležitějších charakteristik.


Vybavení laboratoře elektro.
Vlastní video autora.
Úprava videa Mgr.Martin Doležal.
Cílem tohoto díla je soustředit obrázky, které lze využít při výuce daného tématu. Předkládá základní grafické informace – princip a katalogové parametry fotorezistorů, fotodiod a podobných. prvků. Samotná prezentace může seznámit s problematikou. Po doplnění výkladem učitele se jedná o učební materiál do předmětu Elektronika i jiných.


Maťátko Jan, Elektronika, vydání 4, vydalo IDEA SERVIS, Praha 1997.
Hubička Václav, ELEKTRONIKA – dodatek, vydání I., NADAS Praha 1986.
QT Optoelectronic, katalog součástek, 1998.
Optoelektronické součástky, katalog k.p.TESLA 1988.
http://rocky.digikey.com/weblib/Panasonic/Web%20Photos/New%20Photos/PNZ323B.jpg
http://home.sandiego.edu
http://media.digikey.com/photos/Osram%20Opto%20Photos/SFH4301,SFH229FA.jpg
http://solargap.files.wordpress.com/2009/07/photodiode.jpg
http://rocky.digikey.com/weblib/Panasonic/Web%20Photos/New%20Photos/PNA1605F.jpg
http://rocky.digikey.com/weblib/Honeywell%20Sensing%20&%20Control/Web%20Photos/SDP8436-002,SDP8436-003.jpg
http://media.digikey.com/photos/Optek%20Photos/OPL550.jpg
http://s3.amazonaws.com/estock/fspid9/19/58/51/6/throwie-transistor-resistor-1958516-l.jpg
http://lh4.ggpht.com/_oYk3RsBwyPk/SSh36Obzt4I/AAAAAAAAFxU/25ujKIkiqEA/IMG_0666.JPG
Princip, základní parametry dle katalogů a některé příklady použití. To je obsahem příspěvku, který lze použít jako učební pomůcku při probírání dané látky.


Hubička Václav, Elektronika dodatek, vydání I., NADAS Praha 1986
Katalogy Tesla Optoelektronické součástky rok 1986 a 1988
Katalog QT Optoelectronics na rok 1998/99
Časopis Amatérské rádio číslo 8, rok 2010
Časopis Amatérské rádio číslo 9, rok 2010
Časopis Elektroinstalér číslo 6, rok 2010
http://katalogy.ic.cz/LQ100.html
http://kdf.mff.cuni.cz/veletrh/sbornik/Veletrh_11/11_13_Hubenak.html


Tato součástka, zapojená v závěrném směru, stabilizuje stejnosměrné napětí. U diody typu 1NZ70 je to asi 6 V. Změna napětí je nepatrná, i když se proud mění ve velkém rozmezí. Nesmíme, samozřejmě, překročit dovolenou anodovou ztrátu.


Vlastní video
Pro ukázku byla vybrána křemíková dioda s prahovým napětím 0,6 V. Studenti se mohou přesvědčit, že po překročení tohoto napětí proud diodou prudce narůstá. V propustném směru  se chová usměrňovací a Zenerova dioda stejně.


Vlastní video
Výuková prezentace seznamuje s principem a vlastnostmi fotovoltaického článku a jeho využitím při výrobě elektrické energie.


1.Beranovský, Truxa: Alternativní energie pro váš dům. EkoWATT, Brno 2003
2.Henze, Hillebrand: Elektrický proud ze slunce. HELL 2000
3.Murtinger, Beranovský, Tomeš: Fotovoltaika – Elektrická energie ze slunce. EkoWATT 2009
4.Solárko 2/2009
5.Chlubný: Fotovoltaické elektrárny, projekt Energetická efektivita v souvislostech vzdělávání.
6.http://www.solartec.cz
7.http://www.pvresources.com/download/AnnualReview_FreeEdition.pdf
8.http://www.pvresources.com
9.http://www.solar-trackers.com
10.http://www.solyndra.com/
11.http://www.prismsolar.com/
12.http://www.makelengineering.com
13.http://www.solarnavigator.net
14.http://www.eco-energy.info
15.http://www.wsc.org.au/
16.http://www.wikipedie.cz
17.http://www.eazk.cz
18.http://www.wikipedia.org
20.http://solarninovinky.cz/
Text k prezentaci Fotovoltaické články.


1.Beranovský, Truxa: Alternativní energie pro váš dům. EkoWATT, Brno 2003
2.Henze, Hillebrand: Elektrický proud ze slunce. HELL 2000
3.Murtinger, Beranovský, Tomeš: Fotovoltaika – Elektrická energie ze slunce. EkoWATT 2009
4.Solárko 2/2009
5.Chlubný: Fototvoltaické elektrárny, projekt Energetická efektivita v souvislostech vzdělávání.
6.http://www.solartec.cz
7.http://www.pvresources.com/download/AnnualReview_FreeEdition.pdf
8.http://www.pvresources.com
9.http://www.solar-trackers.com
10.http://www.solyndra.com/
11.http://www.prismsolar.com/
12.http://www.makelengineering.com
13.http://www.solarnavigator.net
14.http://www.eco-energy.info
15.http://www.wsc.org.au/
16.http://www.wikipedie.cz
17.http://www.eazk.cz
18.http://www.wikipedia.org
20.http://solarninovinky.cz/
Slůvko „Fet“ je mladé generaci dobře známé, a to ve významu, který spadá do oblasti sociálně patologických jevů. FET je však důležitý pojem v elektronice a v navazujících technických oblastech. K žádoucímu poznání může pomoci následující příspěvek.


http://abcdimenze.wz.cz/elektronika/lilienfeld.html
http://cmos.navajo.cz/
http://www.invent.org/2009induction/images/Frank_Wanlass.jpg
http://www.computerhistory.org/semiconductor/timeline/1963-CMOS.html
skriptum.wz.cz/elektro/Tranzist.htm
http://img198.imageshack.us/img198/7159/mosfet.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/FET
http://www.vossost.cz/svab/elektross/soucastky/dva_prechody/uni_tranzistor.html#mosfet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Unipol%C3%A1rn%C3%AD_tranzistor
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Threshold_formation.gif
Maťátko Jan: Elektronika, vydal IDEA Servis v r. 2000
Technologie povrchové montáže je postup, kdy se vývody součástek pájí přímo na povrch plošného spoje. Součástky určené pro povrchovou montáž jsou označovány jako SMD (surface mount device). Povrchová montáž se rozšířila především díky miniaturizaci elektroniky v průběhu 80. let. V současnosti se používá v téměř každém sériově vyráběném elektronickém přístroji.


http://cs.wikipedia.org/wiki/Surface_mount_device
Sobotka B. a kol.: Dílenská příručkaElektronikaI,vydalo    SOUE a U v Plzni
Musil V. a kol.: Konstrukce a technologie elektronických zařízení, učební text VUT  v Brně FEI. Tisk PC-DIR s r.o.  Brno, prosinec 1994, vydání první
http://www.bucek.name/stranky/ruzne/tabulka_smd2/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Photo-SMDcapacitors.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Photo-SMDchips.jpg
http://www.bucek.name/stranky/ruzne/tabulka_smd2/
Katalog SMD- odkaz: http://ok1uga.nagano.cz/smd.htm
Vyrábí se jako samostatná (diskrétní) součástka, ale je také základem analogových a dnes stále více i číslicových integrovaných obvodů. Tranzistory se používají jako spínače a jako zesilovače elektrického signálu. To jsou dostatečné důvody, abychom se s nimi blíže seznámili.


http://cs.wikipedia.org/wiki/Tranzistor
http://fourier.eng.hmc.edu/e84/lectures/figures/transistorBJT1.gif
http://www.markonet.cz/pages/vyuka/principy-pocitacu/10polovodice/npn1.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c2/Transistor_npn.svg/581px-  Transistor_npn.svg.png
http://hellweb.loose.cz/school/elt_plus/NESIN_soubory/image001.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Transistors.agr.jpg
http://www.i-max.sk/domain/i-max/files/redakcia/tranzistor.jpg
http://tranzistor.navajo.cz/tranzistor-10.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Electronic_component_transistors.jpg
http://cc.ee.ntu.edu.tw/~ywchang/Courses/Pic/first-transistor.jpg 
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://history-computer.com/ModernComputer/Basis/images/First_transistor1947.jpg&imgrefurl=http://history-computer.com/ModernComputer/Basis/transistor.html&usg=__a9Yd-FpSW-j44147UO63t6HMXog=&h=458&w=300&sz=28&hl=cs&start=16&itbs=1&tbnid=DXw4D_LcWZ6fMM:&tbnh=128&tbnw=84&prev=/images%3Fq%3D%2522First%2BTransistor%2522%26hl%3Dcs%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1 
Příspěvek obsahuje základní informace o důležitých elektronických součástkách. Trochu historie, princip, pracovní režimy a PN přechod jako základ diod i dalších polovodičových prvků.


http://cs.wikipedia.org/wiki/Polovodi%C4%8Dov%C3%A1_dioda
cs.wikipedia.org/wiki/Polovodičová_dioda
cs.wikipedia.org/wiki/Dioda
http://cs.wikipedia.or/wiki/Dioda
http://referaty-seminarky.cz/polovodicove-diody/
http://www.vossost.cz/svab/elektross/soucastky/jeden_prechod/dioda.html
www.techmania.cz/edutorium/art_exponaty.php?xkat=fyzika&xser=456c65
http://dioda.navajo.cz/
http://www.janoud.cz/sub/eltech/08a_Polovodice
www.gymcv.cz/view.php?cisloclanku=2005090001
http://www.zesilovace.cz/sedlak/zakladni/digraf.gif
http://programujte.com/galerie/2006/12/200612261204_va_dioda.png
Tento příspěvek přináší elementární informace o jedné z nejběžnějších součástek. Jistě není objevný, ale snad není na škodu mít jasno v základních věcech.


http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy/
cs.wikipedia.org/wiki/Rezistor
Sobotka Bohumír a kol.,Dílenská příručka - Elektronika I, vydalo SOUE aPlzeň
Voženílek L.,Řešátko M., Základy elektrotechniky I.,SNTL Praha 1986
http://spiffie.org/bw/_media/kits:mpguino:c_10k_resistor.jpg
http://www.zajic.cz/lipoly300/pplipoly300.jpg 
Moderní výkonové polovodičové prvky umožňují konstrukci elektronických obvodů pro regulaci elektrických pohonů. K nejdůležitějším  komponentům v této kategorii patří výkonové tranzistory IGBT o kterých stručně pojednává následující příspěvek.


Časopis ELEKTRO č. 2/2001
Časopis ELEKTRO č. 6/2003
Časopis AUTOMATIZACE č. 5/2009
http://www.abb.cz
http://www.ixyspower.com
http://cs.wikipedia.org
http://educon.zcu.cz
http://hw.cz
http://en.wikipedia.org
Znalost moderních výkonových polovodičových prvků je velmi důležitá z hlediska konstrukce elektronických obvodů umožňující řízení a regulaci elektrických pohonů. Jejich praktické  aplikace nalezneme u pulsních  měničů, pulsních usměrňovačů i střídačů. K významným komponentům v této oblasti patří tyristory GTO a IGCT o kterých stručně pojednává následující příspěvek.


Časopis ELEKTRO č. 6/2000
Časopis ELEKTRO č. 6/2003
Časopis AUTOMATIZACE č. 5/2009
http://cs.wikipedia.org
http://www.umel.feec.vutbr.cz
http://www.indiamart.com
http://fmccgroup.com
http://educon.zcu.cz
http://www.polovodice.cz
http://library.abb.com
Znalost moderních výkonových polovodičových prvků je velmi důležitá z hlediska konstrukce elektronických obvodů umožňující  regulaci elektrických pohonů. Jejich praktické  aplikace stále menších rozměrů a příznivějších cen  nalezneme u frekvenčních měničů, servopohonů, záložních zdrojů i softstartérů. K primárním komponentům v této oblasti patří výkonové diody o kterých stručně pojednává následující příspěvek.


Časopis ELEKTRO č. 6/2003
Časopis AUTOMATIZACE č. 5/2009
http://www.ecplaza.net
http://theelectrostore.com
http://www.technikaatrh.cz
http://www.micro.feld.cvut.cz
http://www.vabo.cz
http://educon.zcu.cz
http://www.amapro.wz.cz
http://www.elearn.vsb.cz
http://www.mti.tul.cz
Tento článek přináší základní informace o polovodičích. Tyto materiály mají v elektronice zásadní význam. Umožňují výrobu tranzistorů, integrovaných obvodů a jiných součástek.


cs.wikipedia.org/wiki/Polovodič
http://www.gymcv.cz/vyuka/fyzika/tranzistory.jpg
http://www.spslevice.sk/elektronika/obrazky/nelinearne_vlastnosti/pasmovy_model.gif
Obrazovky jsou v televizních přijímačích, počítačových monitorech, měřicích a lékařských přístrojích. Mají je také letecké radary, podmořské sonary či bezpečnostní sledovací zařízení.


http://cs.wikipedia.org/wiki/Obrazovky
http://www.monitory-lcd.cz/images/crt_princip.gif
http://sedli.mysteria.cz/PZ/disp.htm
http://moryst.sweb.cz/elt2/stranky1/elt012_soubory/image005.jpg
http://moryst.sweb.cz/elt2/stranky1/elt011
Obsahem příspěvku jsou základní informace o součástkách, které dříve ovládaly mnohá odvětví elektrotechniky. Setkáme se s nimi také dnes.
Elektronka je elektronický prvek, který může zesilovat  elektrické signály. Skládá se ze dvou nebo více elektrod, které se nachází v uzavřené vakuové baňce.


cs.wikipedia.org/wiki/Elektronka
www.alfaelektronky.wz.cz/
http://www.musiccenter.cz/kytary/elektronky/:2:100429:0:0:2:1
Kondenzátory patří mezi nejvíce používané prvky elektrických obvodú. Mají široké využití snad ve všech oblastech elektroniky. Znalost jejich vlastností je tedy nezbytná.


cs.wikipedia.org/wiki/Kondenzátor
Rezistory jsou základní součástky elektronických obvodů. Znalost jejich vlastností je tedy nezbytná.


cs.wikipedia.org/wiki/Rezistor
Barevné značení součástek je moderní a praktické. Označují se tak jmenovité hodnoty včetně tolerance součástek většinou válcového tvaru.
Tato pomůcka slouží k tomu, abychom si nemuseli pamatovat barvy.


cs.wikipedia.org/wiki/Barevné_značení_elektronických_součástek
www.elektronika.opatnet.cz/view.php?cisloclanku=2005022005