Základní informace o předmětu - charakteristika, učební a tématické plány
Tématický plán navazuje na tzv. osnovy předmětu. Obsahuje tématické celky rozepsané do kapitol a počty vyučovacích hodin v průběhu školního roku. Učitel jej může doplnit
o důležité poznámky.


Ing. Jaroslav Fialík, SŠ COPT Kroměříž
Přiložený plán je obsahově plně shodný s tématickým plánem
na tento školní rok. Odpovídá i ŠVP platnému u tohoto předmětu od 1.9.2010.


Ing. František Stoklasa, SŠ COPT Kroměříž