Přehled odborných akcí se zaměřením na daný předmět včetně hodnocení a osobních zkušeností
Příspěvek (v anglickém jazyce) je zaměřen na základní aspekty osazování DPS elektronických modulů v čistých prostorách pro vesmírné aplikace. Hlavní důraz je kladen zejména na prezentaci vlastních řešení týmem "in-house" odborníků. Cílem této práce přednesené na mezinárodní konferenci RAST2011 v Istambulu je analyzovat technologické  výrobní vady a nesrovnalosti, které byly  zjištěny v rámci procesu reálné  výroby DPS pro vědecké družice ESA ve firmě CSRC (Czech Space Research Centre). Každý příklad spolu s příslušnou fotografii je popsán a současně je uvedeno navrhované technické řešení v souladu s normami ESA.


ECSS-ST-Q-70-08
ECSS-ST-Q-70-38
Kosmické technologie patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícímu oboru na začátku druhé  dekády 21.století a stávají se přirozenou součástí mnoha odvětví lidské činnosti. Proto se také studium vesmírných stanic a jejich elektronického zařízení stává oblastí, na kterou se zaměřují vzdělávací programy středních a vysokých škol v České republice. Příkladem je spolupráce Evropského polytechnického institutu v Kunovicích a firmy CSRC Kroměříž. Příspěvek byl přednesen na mezinárodní konferenci EPI ICPC v Hodoníně. Dokument je v anglické verzi.


Mezinárodní konference EPI ICPC 2010 Hodonín
Žáci SE 4 SŠ - COPT Kroměříž navštívili v polovině listopadu 2010 Fakultu elektrotechniky a informatiky (FEI) v Ostravě.  Fakulta se od počátku hlásí k dlouholeté historii ostravského vysokého technického učení tj. k Vysoké škole báňské - Technické univerzitě. Charakteristický pro fakultu je velký počet zájemců o studium především v oblasti informačních a komunikačních technologií. FEI nabízí studium v programech Informační a komunikační technologie a Elektrotechnika.


http://www.vsb.cz
Pro žáky základních škol bylo určeno setkání regionálních podnikatelů v oboru elektro a pedagogických pracovníků v SŠ - COPT Kroměříž, které se uskutečnilo 18. října 2010. Na odborné akci neformálně představili svou školu i stávající studenti elektrooborů a umožnili žákům základních škol nahlédnout do učeben a moderně vybavených laboratoří školy.      Záznam z úvodu odborné akce přibližuje následující video.


Otýpka,M.: Setkání s řemeslem elektrotechnika v SŠ - COPT Kroměříž, Kroměříž 18.10.2010
V měsíci říjnu 2010 se v SŠ - COPT Kroměříž uskutečnila odborná akce pro žáky Střední odborné školy ve Zlatých Moravcích v rámci projektu "Bezolovnaté pájení - zelená cesta EU". Krátké video přibližuje teoretický program jejich stáže. Následovalo šest dnů praxe - pájení non Pb ve firmě CSRC Manufacturing v Kroměříži.


SŠ - COPT Kroměříž
Stručný přehled významných veletrhů a výstav v běžném roce souvisejících s elektrotechnikou, které jsou pořádány v České republice i v zahraničí. Jejich návštěva umožní odborným pedagogům i žákům poznat nejnovější technologie a vývojové trendy na jednom místě a současně získat odborné informace a technické propagační materiály. Názvy výstav, jejich místa a doby konání se mohou měnit, proto je nutné vždy vyhledat informace aktuální. Vypracovaný přehled termínově vychází z předchozího kalendářního roku.


http://www.veletrhyavystavy.cz
http://www.odbornecasopisy.cz