Seznam užitečných odkazů včetně stručné charakteristiky
Pro názornou představu o chování elektrických komponentů v obvodu střídavého proudu je možno využít mnoho simulací.  Jednu z těch zdařilejších nalezneme na následujícím užitečném odkazu.


http://ngsir.netfirms.com/englishhtm/RLC.htm
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SerieRLC.png
http://ea4eoz.ure.es/pcsupply.html
Při výpočtu proudové zátěže i praktických pokusech v předmětu ZET je důležité dimenzování vodivých cest na deskách plošných spojů. Firma PRINTED s.r.o. v Mělníce na svých stránkách nabízí ke stažení jednoduchý program výpočtu proudové zátěže podle zadaných parametrů.


http://www.printed.cz/
Při výuce předmětu Základy elektrotechniky zvídavější žáci „prahnou“ si některé příklady se zapojením pasivních prvků  doma vyzkoušet a tím ověřit pravdivost vyučované teorie. Často se obrací na vyučujícího s otázkou: „Kde si mohu koupit rezistor, kondenzátor, vhodný zdroj, měřící přístroj …“.  V odkazech jsou uvedeny některé obchodní firmy, jejich adresy a stručný popis nabídky elektronického sortimentu.


www.rybarf.webz.cz
Každý žák na střední škole nutně potřebuje ke studiu kalkulačku a to mimo matematiky, především do odborných předmětů. O žácích studujících elektrotechniku toto tvrzení platí „kvadraticky“. Jednoduché kalkulačky a kalkulačky v mobilních telefonech nejsou vybaveny na výpočty goniometrických funkcí, logaritmů, komplexních čísel a dalšími vědeckými výpočty. Jednou z možností je využití vhodné kalkulačky online, pomocí Internetu. V odkazech naleznete několik  online kalkulaček pro studenty oboru Elektrotechnika.


http://www.kalkula.cz
http://matematika-online-a.kvalitne.cz/kalkulacka-online.htm
http://www.celysvet.cz/kalkulacka.php
http://www.kalkulacka.info
http://www.calculator.org/jcalc98.aspx
http://www.calcoolate.com/
http://www.easycalculation.com/basic-scientific-calculator.php